اخبار و اعلانات

انتشار سی‌ و دومین مجموعه مقالات دو فصلنامه پژوهشنامه ادیان

به اطلاع علاقمندان حوزه ادیان و عرفان تطبیقی می‌رساند که سی و دومین مجموعه مقالات دو فصلنامه پژوهشنامه ادیان (دوره 16، شماره 2 - شماره پیاپی 32، پاییز و زمستان 1401) منتشر و در اینجا قابل دستیابی است. عناوین این مقالات و نویسندگان آن عبارتند از: چگونگی مواجهه کلیسای کاتولیک با روش «نقد تاریخی» کتاب مقدّس؛ حمیده امیریزدانی، احمد رضا مفتاح همبستگی شهود و احساس نزدِ شلایرماخر در کتاب دربارۀ دین؛ بابک برومندفر، شهرام پازوکی، سید مسعود زمانی بررسی تطبیقی آداب تدفین و بنای بر قبور مردگان در ادیان ابراهیمی؛ فاطمه حسین‌زاده جعفری، ولی عبدی، الهه ...

مطالعه بیشتر