اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 835
تعداد پذیرش 71
تعداد پذیرش بدون داوری 2
تعداد عدم پذیرش 489
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 423

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 16
تعداد شماره‌ها 31
تعداد مقالات 253
تعداد مشاهده مقاله 233574
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 314907
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 40 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 70 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 124 روز
متوسط زمان داوری 30 روز
متوسط زمان پذیرش 226 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 37 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 73 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 67 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 226 روز
درصد پذیرش 9 %