اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 864
تعداد پذیرش 74
تعداد پذیرش بدون داوری 2
تعداد عدم پذیرش 513
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 436

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 16
تعداد شماره‌ها 32
تعداد مقالات 264
تعداد مشاهده مقاله 243735
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 325785
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 39 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 67 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 122 روز
متوسط زمان داوری 30 روز
متوسط زمان پذیرش 240 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 37 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 72 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 66 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 62 روز
درصد پذیرش 9 %