اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 774
تعداد پذیرش 49
تعداد پذیرش بدون داوری 2
تعداد عدم پذیرش 460
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 395

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 30
تعداد مقالات 240
تعداد مشاهده مقاله 208108
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 292943
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 44 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 76 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 130 روز
متوسط زمان داوری 31 روز
متوسط زمان پذیرش 236 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 37 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 77 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 71 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) روز
درصد پذیرش 6 %