اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 674
تعداد پذیرش 5
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 390
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 340

مقالات منتشر شده (از سال 1386)
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 28
تعداد مقالات 216
تعداد مشاهده مقاله 189189
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 270947
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 50 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 89 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 139 روز
متوسط زمان داوری 33 روز
متوسط زمان پذیرش 252 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 84 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 79 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) روز
درصد پذیرش 1 %