اهمیت قضاوت در جهان پس از مرگ بر پایۀ متون عیلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشکدة‌ زبان‌شناسی، متون و کتیبه‌ها،

چکیده

برخی از اقوام باستانی چنین باور داشتند که در جهان پس از مرگ روان آنها را خدایانی همراهی، یا حتی بر اساس کردار دنیوی داوری می­کنند. از این خدایان می­توان به این­شوشیناک خدای بزرگ عیلامی­ها اشاره کرد. تا کنون دربارۀ داوری این­شوشیناک در جهان زیرین پژوهش­هایی انجام شده است. در این پژوهش تلاش بر آن است که با توجه به متون عیلامی به این مسئله پرداخته شود که عیلامی­ها چرا این­شوشیناک را برای داوری در جهان پسین برگزیدند و اهمیت قضاوت پس از مرگ نزد عیلامی­ها تا چه پایه بوده است. می­توان حدس زد که عیلامی­ها داوری آن جهان را در دستان این­شوشیناک می­پنداشتند، زیرا او را با القابی چون «خدای حامی شاه»، «خدای بزرگ»، «حامی بزرگ»، «حامی شهر ما»، «خدای من»، «فرمانروای من»، «نیای من»، «حامی شهر شوش» و «خدای پادشاهان» می‌خواندند. او همچنین «خدای مردگان و قبور» به شمار می­آمد. البته خدایانی چون ایشمکراب و لاگامال نیز یاور و دستیار این­شوشیناک در امر قضاوت روان مرده بودند.  بنا بر این، این­شوشیناک خدایی با خویشکاری­های متعدد بود و احتمالاً عیلامی­ها از او می­هراسیدند و به همین سبب داوری آن جهان را بر عهده­اش نهادند. اهمیت خدای جهان پس از مرگ و قضاوت روان در متون عیلامی چندان روشن نیست، اما شواهد به گونه­ای است که می­توان حدس زد که اهمیت قضاوت روان موجب شد این کار خطیر به چنین خدای مهمی محول شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Importance of Judgement in afterlife According to the Elamite Texts

نویسنده [English]

  • M Dara
چکیده [English]

A number of ancient people believed that some gods will accompany their spirits in the next world or even will judge them based on their deeds in this world. One of these gods is Inšušinak, the great god of the Elamites, about his judgement in the nether world a number of studies has been done. In this essay, in the light of the Elamite texts we are going to find out why they chose him for this role, and hence, to acknowledge the importance of the judgement after death for the Elamites. They called him with the titles such as “the guardian god of the king”, “the great god”, “the great guardian”, “the guardian of our city”, “my god”, “my ruler”, “my ancestor”, “the guardian of Susa”, “god of the kings”, and also “god of the dead and tombs”. Some other gods like Išme-karāb and Lagamal were also considered as Inšušinak’s helpers and assistants. So it seems that Inšušinak performed a number of functions and as the Elamites feard him, they gave him the role of judgement as well. There is no clear evidence of the importance of the god of the next world or the judgement of the spirit in the Elamite texts, but it seems that the importance of this issue made them to consider it as the function of such a great god.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inšušinak
  • the next world
  • spirit
  • judgement
  • Elamites