دین و تجربة امر قدسی از نگاه میرچا الیاده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب قم، ایران

چکیده

میرچا الیاده (1907-1986م) یکی از مهم­ترین دین پژوهان و سرشناس­ترین محققان در زمینة اسطوره‌شناسی و نمادگرایی است. وی مجموعه آثار بدیعی پیرامون موضوعات دینی در زمینه‌هایی چون یوگا و آیین‌های شمنی، و ریخت‌شناسی و الگوهای عام تجربة دینی پدید آورد. افزون بر این، الیاده نظراتی دربارة امر مقدس و کارکرد خاص دین دارد. به باور او، کار خاص دین و شعائر دینی چیزی جز افزایش مواجهة آدمی با امر قدسی نیست. عملکرد دین کمک به ظهور امر مقدس است که در ظرف طبیعت، مظاهر طبیعی و تاریخ رخ می‌نماید. انسان ابتدایی استعداد ویژه‌ای در کشف امر قدسی در طبیعت داشت، چندان که از دیدگاه او جای جای طبیعت محل ظهور امر قدسی به‌شمار می‌آمد. این در حالی است که قوم عبرانی ظهور امر قدسی را نه در طبیعت، بلکه در تاریخ می‌یافت. در این چشم انداز جدید، امر قدسی خود را در فراز و نشیب‌های تاریخی بهتر می‌نمایاند و این مسأله پیامدهای قابل توجهی دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Religion and the Experience of the Holy from the Point of View of Mircea Eliade

نویسنده [English]

  • Mehdi Lakzaei
چکیده [English]

Mircea Eliade (1907-1986) was one of the most outstanding scholars on religious studies, mythology and symbolism. He wrote a number of important works on subjects such as yoga and shamanism, morphology and general types of religious experience. He also had some important theories on the Holy and special function of religion. In his view, bringing about of the encounter of man and the Holy is the main function of religion and religious rituals as a whole. Religion helps man to recognize manifestations of the Holy in nature and History. Primitive man had a special talent in discovering the Holy in nature, so much so that for him all nature was the mainfestation of the Holy, while for the Hebrews it was manifested in history rather than nature. In this view, the Holy shows himself in the ups and downs of history, which in turn brings about considerable consequences. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mircea Eliade
  • the Holy
  • Nature
  • History
  • Myth
  • religious experience