پولس و شریعت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه شهید مدنی، رشته ادیان و عرفان، تبریز، ایران

2 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، رشته ادیان و عرفان، تهران، ایران

چکیده

 با آنکه دیدگاه پولس در بارة شریعت هستۀ اصلی الهیات او را تشکیل نمی‌دهد، اما این موضوع یکی از بحث برانگیزترین و در عین حال پردامنه‌ترین مباحث الهیاتی است. بسیاری از الهی‌دانان و متکلمان بر این عقیده‌اند که او منکر شریعت، و به‌ویژه شریعت موسوی بود و به تعبیری او شریعت را عامل رهایی نمی‌شناخت. برخی دیگر نیز او را تحریف کنندۀ تعالیم مسیح می‌دانند. اما به واقع آرای او در بارۀ شریعت برخاسته از نوع مسیح شناسی اوست و بدون توجه به این نکته، درک دیدگاه او در زمینة شریعت، درکی ابتر و ناقص خواهد بود. نکتۀ دیگری که باید در نظر داشت آن است که چنانکه آندر هیل معتقد است، پولس را باید بیشتر یک عارف دانست تا یک متکلم و الهی‌دان عقل‌گرا. از این رو، او به موضوع شریعت از منظر یک عارف می‌نگریست و نه از منظر یک متکلم. هم‌چنین باید این نکته را در نظر داشت که او با باز تعریف مفاهیم دین یهود، به‌ویژه شریعت آن، در پی برقراری پیوند میان یهودیان و غیر یهودیان بود. در این مقاله تلاش شده است تا نشان داده شود که نفی شریعت توسط پولس امری نسبی است و نه مطلق، و این‌که میزان توجه افراد به شریعت با توجه به موقعیت قومی، دینی و ایمانی آنان تغییر می‌کند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Paul and the Law

نویسندگان [English]

  • Babak Khasekhan 1
  • Habib Bashirpour 2
چکیده [English]

Despite the fact that Paul’s view on law does not constitute the core of his theology, the subject is nonetheless one of the most controversial and frequent issues of his theology. Many theologians hold that he denied the law, and in particular the mosaic law, and in other words, he didn’t regard it as an important factor in attaining salvation. Others consider Paul as distorting Jesus’ teachings. However, it should be considered that his views on law are indeed a natural result of his Christology and without having this point in mind, our understanding of his views is faulty and incomplete. From another point of view, as Underhill puts it, Paul is to be considered a mystic rather than a rationalistic theologian, and so he considered the concept of law from the point of view of a mystic, not a theologian. On the other hand, by redefining the Jewish religious concepts, and especially its law, he was trying to bring closer the Jews to gentiles. This paper is going to make the point that the negation of the law by Paul was relative not absolute, and in his view the degree of people’s observance of the law depends on ethnic, religious and personal factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Paul
  • the Law
  • Christology
  • Negation of the Law
  • Christian theology