واکاوی عناصر ادیان ابتدایی در عرفان سرخپوستی دون خوان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

عرفان و طریقت سرخپوستیِ دون خوان در سال­های اخیر با آثار کارلوس کاستاندا شناخته شده است. بیشتر عناصر مهم موجود در ادیان ابتدایی را می­توان در این طریقت مشاهده نمود، هم­چون شیء مقدس، که همۀ افراد لیاقت و شایستگی دست زدن به آن را ندارند؛ اعتقاد به نیروی نامتشخص و ماورایی که در این طریقت نیروی مقدس، و در علم ادیان با اصطلاح «مانا» خوانده می‌شود؛ وجود تابوهای گوناگون مربوط به اشیاء، افراد، کلمات و نام­های مقدس؛ وجود انواع و اشکال مختلف جادو؛ اعتقاد به وجود روح در مظاهر مختلف طبیعت و در نتیجه نگاه احترام­آمیز به آن؛ و وجود همزاد یا در اصطلاح ادیان «توتم» که از یک سو حامی و نگاهبان فرد است، و از طرف دیگر انسان باید آن را محترم بدارد. برخلاف اکثر توتم­های موجود در ادیان ابتدایی، در اینجا توتم از جنس حیوان نیست، بلکه از باشنده­های طبیعی و گیاهی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Searching the Elements of Primitive Religions in the Indian Mysticism of Don Joan

چکیده [English]

In recent years, the mystical path of Don Joan has been brought forward in the works of Carlos Castanda. Most of the important elements of primitive religions can be recognized in this path. These include: the sacred object which not everybody deserves to touch it; belief in an impersonal and supernatural power, which in this path and in religious studies as a whole is called “mana”; various taboos, related to objects, persons, sacred words and names; belief in the existence of the spirits of various natural phenomena and therefore, the necessity of their veneration; belief in the existence of twin or (in religious terminology) “totem”, which on the one hand protects the man, and on the other, must be venerated by man. Contrary to the most primitive religions in which the totem is an animal, here the totem is either a plant or other natural phenomena.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Don Joan
  • Carlos Castanda
  • mana
  • taboo
  • totem