بررسی تطبیقی کارکردهای فیض در الهیات کاتولیک و قاعدۀ لطف در کلام شیعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، رشته ادیان و عرفان، تهران

2 دانشجوی دکتری الهیات مسیحی، دانشگاه ادیان و مذاهب قم، ایران

چکیده

نقطة اوج کارکردهای فیض در مباحث بنیادین الهیاتی مانند ایمان مسیحی، کلیسا، نجات، کسب معرفت، و آیین‌های فیض‌بخش است. شبیه این آموزه در کلام شیعه، از حیث هدف، قاعده لطف است که کارکردی هدایت‌گرانه در ارسال کتب الهی و رسولان و امامان دارد. خداوندِ دانا نیازهای انسان را طبق حکمت، سنجیده و سراسر آفرینش و ازجمله زندگی بشر را از آغاز تا فرجام، تدبیر کرده است. قاعده لطف به‌ویژه در اثبات نبوت و امامت و اجماعات فقها کاربرد دارد. هدف نهایی این آموزه‌ها، «هدایت و دست‌گیری انسان» است که از زاویه مباحث معرفت‌شناختیِ انسان و خدا، در گفتگوهای بینادینیِ اسلام و مسیحیت مناسب طرح و بررسی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Grace in Catholic Theology and the Principle of Luṭf in Shī’a Theology: A Comparative Study

نویسندگان [English]

  • Raouf Nosratian 1
  • Mahdi Qasemi 2
1 PhD Student, Department of Comparative Study of Religion and Mysticism, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 PhD Student, Department of Christian Theology, University of Religions and Denominations, Qom
چکیده [English]

Grace in Catholic theology is the free favour of God as manifested in
the salvation of men. This teaching is related to important concepts
such as faith, church, salvation, knowledge acquisition, and sacraments.
On the other hand, the Principle of Lutf in Shī’a theology has a similar
function, i.e. it is the Divine guidance realized by sending prophets and
imams. The Omniscience God knows man's needs and by His wisdom
directs whole creation, including man's life, from the beginning to the
end. The Principle of Luṭf is particularly mentioned in arguing about
the prophethood, imamate and ijmaʿ (consensus between jurists). So the
final goal of Grace and Luṭf is similar: "guiding human beings" which
leads to salvation. Both try to explain the relation of men and God from
an epistemological point of view, therefore the comparative study of
these teachings could be useful in the inter-religious dialogue between
Islam and Christianity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Grace
  • the Principle of Luṭf
  • Human Freewill
  • Human nature
  • Salvation
  • Prophethood
  • Imamate
  • Divine guidance