نقش واسطه فیض در تفویض تکوینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری عرفان اسلامی پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی، سطح3 حوزه علمیه

2 استادیار دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران

چکیده

واژة «تفویض» در نظام عرفانی به دو گونه به کار می­رود: گاه تفویض در سیر صعود و مرحله­ای از مرتبه معاملات است که پس از ایجاد روحیه توکّل، و در افقی بالاتر باید در سالک الی الله ایجاد شود؛ امّا دومین معنای تفویض در عرفان، در سیر نزول و به معنای واگذاری امور به اختیار «واسطة فیض» است. این نوع تفویض اجمالاً به معنای اجازه و اذن الهی در تصرّف اختیاری است و خود شامل دو نوع است: «تفویض در تکوین» یا همان تأثیرگذاری و فاعلیت واسطه فیض به اختیار خویش در امور آفرینش؛ و دوم «تفویض در تشریع» که به معنای اذن الهی است برای دخالت واسطه فیض در دین گذاری و تشریع و انجام هر چه به مصلحت و مسبّب رشد خلق خدا است. در این مقاله به بررسی مفهوم «تفویض تکوینی» برای واسطه فیض می­پردازیم

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of the Grace Intermediary in Genetic Entrusting

نویسندگان [English]

  • Adel Meghdadian 1
  • Mohammad Javad Shams 2
1 Phd Student, Department of Islamic Mysticism, Research Institute of Imam Khomeini and Islamic Revolution
2 Assistant Professor, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

In Islamic mysticism the term "entrusting" (tafwīḍ) can be used in two
ways: on the one hand, in ascending journey and at the level of spiritual
practices when a mystic develops the virtue of trust (tawakkul) in
himself the entrusting would be realized. On the other hand, in the
descending journey entrusting means the complete surrender to the will
of the grace intermediary. This kind of entrusting has two different
types: "genetic entrusting" which refers to the dominance of grace
intermediary over creation or genesis; and "entrusting in divine
legislation" which means that the grace intermediary has permission
from God to intervene in divine legislation, and to do whatever he
thinks best for spiritual development of people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • entrusting" (tafwīḍ)
  • genetic entrusting
  • mutability of God’s will (bidā’)
  • grace intermediary