اسطوره‌های آفرینش انسان در مصر و بین‌النهرین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار ادیان و عرفان، دانشگاه سمنان، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد ادیان و عرفان، دانشگاه سمنان، ایران

چکیده

اسطوره­ها روایت­های مقدسی هستند که از دوره­های باستان به جا مانده­اند. در این اسطوره‌ها جهان‌بینی انسان گذشته بازتاب یافته است. یکی از مهم‌ترین دغدغه­ها این بوده که انسان چگونه و چرا آفریده شده است. از تمدن­های مهم دوران باستان دو تمدن مصر و بین­النهرین در محدوده زمانی نزدیک به هم پدید آمده­اند و در پیدایش اسطوره‌ها و تحول و جابه‌جایی آنها نقش بسزایی داشته‌اند. برای دانستن اندیشه مصریان در مورد آفرینش انسان، دو دسته متن در دست است، نوشته‌های اهرام و تابوت­ نوشته‌ها که بر دیوارهای اهرام و کناره­های تابوت­ها بر جا مانده‌اند. اساطیر بین‌النهرین نیز بر روی لوحه­های گلی و آثار هنری نوشته و نگهداری شده­اند. بررسی اسطوره­های مصر و بین­النهرین و مشاهده تشابه­ها و تفاوت­های آنها، ما را با نگرش آن تمدن­ها به آفرینش انسان و فرایند آن آشنا می‌سازد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Creation of Man in Egyptian and Mesopotamian Mythology

نویسندگان [English]

  • Javad Firouzi 1
  • Somayyeh Haqiqat 2
1 Assistant Professor, Departmant of Religion and Mystisism, University of Semnan, Semnan, Iran
2 M.A., Departmant of Religion and Mystisism, University of Semnan, Semnan, Iran
چکیده [English]

As sacred narratives, myths have reflected human worldview since the
ancient times. One of the main preoccupations of human being was
how and why men have been created. Egyptian and Mesopotamian
mythology, which approximately are contemporaneous, have an
important role in development of the myths of man’s creation. We can
find a good deal of such accounts in inscriptions of Pyramids and
coffins in Egypt and on clay tablets and other artistic relics in
Mesopotamia. By surveying these accounts we are going to find their
similarities and differences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mesopotamia
  • Egypt
  • creation
  • Man
  • Myth