بررسی تطبیقی «معرفت» در عرفان اسلامی و عرفان گنوسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق، ایران

چکیده

آیین گنوسی درحقیقت مذهبی است عرفانی که نحله‌های گوناگونی از جمله مانویت، صابئین ماندایی، طریقه شمعون، والنتین، بازیلیدیس، مرقیون و... را شامل می‌شود. گنوسیان دارای دیدگاه‌های ثنوی بودند و جهان مادی را آفریده خدای شر می‌دانستند. پایه و اصل اساسی عقاید گنوسی این نکته است که روح انسان در این دنیا اسیر است و راه نجات و رهایی او دست‌یابی به گنوس یا همان معرفت نجات‌بخش است، که فرستادگان الهی و منجیان آسمانی برای انسان به ارمغان می‌آورند، و راه کسب این گونه معرفت قلب است نه عقل. این عقیده در عرفان اسلامی نیز یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین نکات به شمارمی‌رود، و مشابهت فراوانی در دیدگاه معرفت‌شناسانه گنوسی و اسلامی وجود دارد. این اهمیت و مشابهت از بررسی دو واژه «گنوس» و «عرفان» که هر دو به معنی معرفت است آشکارتر می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Knowledge in Islamic Mysticism and Gnosticism

نویسندگان [English]

  • Seyyed Ali Mohammad Sajjadi 1
  • Ahmad Khatami 1
  • Fereshteh Jafari 2
1 Professor, Department of Persian Language and Literature, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Faculty Member, Islamic Azad University, Naraq Branch, Naraq, Iran
چکیده [English]

Gnosticism is in fact a mystical movement that includes different
religions such as Manichaeism, Mandaeism and Christianity. Gnostics
had a dualistic view and they considered the material world as the
creation of an evil force. Their main doctrine is that the human soul is
trapped in this world and the path of his salvation is passing through
achievement of gnosis or the saving Knowledge, which brings to the
mankind by divine messengers and holy saviors. This knowledge is
acquired through the heart not the mind. Such an idea is considered as
one of the most basic principles in Islamic mysticism, so there are
remarkable similarities between gnostic and the Sufi epistemological
standpoints. This becomes more obvious when we consider the
meaning of the two words, gnosis and „rfān, both of which mean
“knowledge”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sufisim
  • Mystic
  • gnosis
  • Salvation
  • Man