طهارت ذاتی، عصمت تکوینی و بساطت وجودی حقیقت محمدیه(ص)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

2 کارشناس ارشد فلسفه اسلامی دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

چکیده

ویژگی اصلی و اساسی انبیاء و اولیاء الهی، عصمت و طهارت ایشان است. این عصمت دارای مراتب و درجات متعددی است. برترین مرتبۀ آن، عصمت از هر غیر و از هر نوع ترکیبی است، عصمتی که در واقع همان صرافت و بساطت وجود است که از ویژگی­های خاص اولین تعین ذات الهی یعنی حقیقت محمدیه(ص) است. حقیقتی آسمانی که آن­گاه که تنزل پیدا می­کند، در وجود زمینی حبیب خدا(ص) و آل مطهرش(ع) ظهور می­یابد؛ از این رو تمام صفات و کمالات آن وجه آسمانی در وجه زمینی او نیز وجود دارد، از جمله عصمت ذاتی و تکوینی و صرافت و بساطت وجودی، هرچند به سبب محدودیت­های عالم طبیعت، تمام آن کمالات بالفعل به صورت عیان و آشکار در منظر تمام انظار نمی­آید. بدین ترتیب، حقیقت وجود حضرت(ص) که مهبط وحی است، وجود بی­کرانه و بسیطی است که جایی برای غیر باقی نمی­گذارد، با این حال در عالم طبیعت و در ظاهر، بشری همانند دیگران و محکوم به احکام این عالم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Muhammadan Reality and Its Inherent Purity, Genetic Innocence and Existential Simplicity

نویسندگان [English]

  • Seyyed Morteza Hosseini Shahroudi 1
  • Razieh Niki 2
1 Professor, Department of Islamic Philosophy, Ferdosi University, Mashhad
2 M.A., Department of Islamic Philosophy, Ferdosi University, Mashhad, Iran
چکیده [English]

The main characteristic of the prophets and saints is their innocence
and purity. However, this innocence is not the same for all of them so it
has different gradations and multiple levels. The highest degree of
innocence is the noncompoundness or the purity and simplicity of
existence which is the unique characteristic of the first Divine
determination i.e. the Muhammadan Reality. The Divine Truth through
its descending journey manifested itself in the forms of the Prophet and
his household, therefore, all Divine attributes and perfections, such as
inherent purity, genetic innocence and existential simplicity, exist in
these manifestations. But in the natural world due to its restrictions,
there is no room for these perfections. Therefore, the Prophet in his
essence is an infinite and noncompound being, but, in the natural world
and exoteric sense, is a man like other.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Muhammadan Reality
  • inherent purity
  • genetic innocence
  • sainthood
  • indivisible entity
  • self-annihilation