احوال و آرای عرفانی قدیس بوناونتوره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

قدیس بوناونتوره بی شک یکی از شخصیتهای تاثیر گذار در عرفان مسیحی است. وی که به
عنوان بانی دوم و معمار اصلی فرقۀ فرانسیسی شناخته می شود، توانست علاوه بر تبیین
عرفان مسیحی به تشریح زندگی، آثار و ابعاد شخصیتی قدیس فرانسیس بپردازد . با آنکه
جایگاه وی در میان فرانسیسیان، شبیه به جایگاه توماس آکویناس در میان دومنیکیان است،
اما با این همه، جوانب شخصیتی او چندان روشن نیست . کتاب سفر روح به سوی خداون د
او یکی از آثار ماندگار در عرفان مسیحی است . در این پژوهش کوشش بر آن است که پس
از ارائۀ شرح مختصری از زندگی و آثار او، جهان شناسی و به ویژه دیدگاه عرفانی وی
مورد بررسی قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Life and the Mystical Thoughts of St. Bonaventure

نویسنده [English]

  • Hamid Mahmoudian
چکیده [English]

St. Bonaventure is undoubtedly one of the most distinguished and
effective figures in Christian mysticism. As the second founder of
Franciscan order, he gives an account of St. Francis' biography and
works; beside that, he deals with the Christian mysticism in his works.
Although his place among the Franciscans is similar to the place of
Thomas Aquinas among the Dominicans, the account of his life is not
as clear as Aquinas' biography. However, his works could help us to
understand his character and thought. For example, his book entitled
The Journey of the Mind to God (1259 C. E.) is one of the most
important works on Christian mysticism. This article tries to survey his
biography and his works as well as his ideology and his mystical point
of view.

کلیدواژه‌ها [English]

  • oneness of Being
  • Oneness of perception
  • meditation
  • Christian mysticism
  • union
  • purification
  • Trinity
  • annihilation
  • Divine Oneness