نگاهی به مجادلات قلمی هنری مارتین و عالمان عصر قاجار دربارۀ نبوت خاصّه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

در این مقاله زندگی، تحصیلات و فعالیتهای تبلیغی هنری مارتین، کشیش و مبلّغ انگلیسی
که در اوایل عصر قاجار به منظور تبلیغ آیین پروتستان به ایران آمد، مورد تحقیق و بررسی
قرار گرفته است . یکی از اهداف مارتین از سفر به ایران تصحیح و نشر ترجمۀ عهد جدید
بود که پیش از این، یعنی از آغاز اقامتش در هند بدان دست زده بود.
مارتین پس از ورود به ایران با برپایی جلسات مناظره با علما، تبلیغ در میان مردم کوچه
و بازار، و نگارش رسا له هایی در ردّ نبوّت خاصّه و اعجاز قرآن، سخت می کوشید تا ایرانیان
را به مسیّحیت درآورد . این اقدامات با واکنش علما، مردم و حکومت قاجار مواجه شد و
علمای مسلمان این دوره با نگارش جوابیّه در مقام پاسخگویی به شبهات و ردیّه های
مارتین برآمدند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Polemics of Henry Martyn and the Iranian Muslim Clergymen on the Particular Prophethood in Qajar Period

نویسنده [English]

  • Mahmoud Riza Esfandyar
چکیده [English]

This article surveys the life, studies and activities of Henry Martyn, the
British priest and missionary who came to Iran, in order to promote the
Protestantism in early Qajar period. Martyn wanted to edit and publish
the New Testament in Persian and it was one of the most important
goals of his travel which he had started since he was in India.
In Iran, Martyn established meetings, in which he debated with
Muslim clergymen. He promoted his beliefs to common people and
wrote treatises against the Islamic doctrines such as particular
prophethood and inimitability of the Quran. He worked hard to convert
Iranians into Christianity. In return, the Muslim clergymen, Qajar
government and the common people reacted against his activities and
wrote apologetics in order to reply to Martyn's ideas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Promotion of Christianity
  • New Testament
  • Shi‘ate clergymen
  • particular prophethood
  • apologetics