فریدریش مکس مولر و علم ادیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

مطالعات علمی ادیان از قرن 19 میلادی و با کوشش های مکس مولر 1 آغاز شد و به لحاظ ماهیت کاملاً با
آنچه که دین داران و متکلمان دربارۀ دین خود آموختند و یا آموزش می دادند، تفاوت داشت . از مکس مولر به
عنوان بنیان گذار مطالعات علمی ادیان یا همان علم دین یاد می شود، اما در کنار او باید از کرنلیوس پترس تیله
هم یاد کرد که کوشید رهیافتی متفاوت از متکلمان در زمینۀ پژوهش دربارۀ پدیدارهای دینی ارائه دهد .
انجامید. « علم دین » رهیافتی که در نهایت به پیدایش
این مقاله بیشتر عهده دار بررسی نظریات و آثار مکس مولر است . او با تأکید بر رهیافت تجربی و
غیرهنجاری در خصوص مطالعات ادیان، در صدد برآمد تا روش تطبیقی را در این حوزه به کار بندد . کار
اصلی او بیشتر دربارۀ ادیان هند است . او متخصص در حوزۀ زبان و ادبیات سنسکریت و اسطوره شناسی بود .
هر چند که نظریات بدیع او در حوزۀ اسطوره شناسی و تعمیم آن به حوزۀ ادیان با اقبال دین پژوهان مواجه
نشد، اما او را به عنوان پدر علم دین و یکی از چهره های سرشناس این حوزه بر سر زبان ها انداخت . نظریات
علمی- تجربی او دربارۀ اساطیر و پیدایش دین تا مدت ها ذهن محققان را به خود معطوف کرده بود . دیدگاه
او دربارۀ پیدایش دین هندویی از اسطوره به ویژه اسطوره شناسی خورشیدی موجب شد تا بسیاری از محققان
علیه نظریه های او موضع گیری کنند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Max Müller and the Science of Religion

چکیده [English]

The scientific study of religions commenced with the attempts of the
influential scholars of 19th century such as Max Müller. These studies
were naturally different from what theologians said about religions.
Max Müller can be regarded as one of the founding fathers of the
"science of religion", but the science was also indebted to Cornelius
Petrus Tiele, whose attempts brought about new outcomes in the
studies of religious phenomena.
This article surveys the viewpoints of Max Müller. By emphasizing
the experimental approach in the study of religion, Müller decided to
use comparative method in this field. Max Müller devoted his life to
the study of classical Indian religious documents, the comparative
study of religious history and myth, and the publication of the religious
history of the world. He was an expert Sanskritist and mythologist; but
his innovative theories about mythology have not been accepted by
other scholars working on religions. Nevertheless, his scientific and
experimental standpoints about myths and the origin of religion drew
the attention of scholars for many years. His theory about origination of
Hinduism from myth, particularly his solar mythology, was strongly
criticized by many scholars.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Max Müller
  • Cornelius Petrus Tiele
  • science of religion
  • scientific study of religions
  • Myth
  • solar mythology
  • Divinity