اسطوره دمتر- پرسفونه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

این مقاله در ابتدا به معرفی شخصی تهای اصلی که در این اسطوره نقش اساسی و کلیدی
را ایفا می کنند، می پردازد؛ شخصیت هایی همچون ایزد بانو دمتر، پرسفونه و ایزد جهان
زیرین، هادس. پس از آن، داستان اصلی این اسطوره که ربوده شدن پرسفونه توسط ایزد
دوزخ، هادس، است، بازگو می شود و در ضمن بیان ماجرای اصلی از ایزدان و
شخصیت هایی فرعی تر نیز سخن به میان میآید. داستان تا جایی پیش میرود که بازگشت
مجدد ایزد بانو پرسفونه به روی زمین، منجر به سرسبزی و جوان شدن دوباره زمین
می شود، از این رو پس از آن به بررسی و تحلیل اسطوره و تطبیق نکات نمادین آن با تغییر
فصول و چرخش حیات طبیعت و انسان پرداخته می شود. در آخر نیز به دلیل روی دادن
این داستان در محلی به نام الئوسیس، سخن از آئین های الئوسیسی و نیز جشن های
کشاورزی به میان می آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Myth of Demeter-Persephone

چکیده [English]

This article firstly embarks on introducing the leading characters of the
myth; such as the goddesses Demeter and Persephone, and the god of
the underworld, Hades. Afterwards the main story of the myth, which is
the kidnapping of Persephone by Hades, is told; while the other gods
and secondary characters are mentioned. The story goes on to the point
where the return of the goddess Persephone to the earth brings
prosperity and fertility back to it. So the article continues with
analyzing the myth and comparing its symbolic elements with the
changes of seasons and the cycle of the nature and human life. In the
end, due to the setting of the myth, which is called Eleusis, the
traditions and the rites of Eleusis are mentioned.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fertility
  • Demeter or Ceres
  • Persephone
  • Zeus
  • Hades
  • Helios
  • Eleusis
  • Teriptolemos