عرفان دیونوسیوس: سلب گرایی و استعلاء

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

آثار نویسندة سوری که نام دیونوسیوس آرئوپاگوسی (نوکیش آتنی، ح 500 م) را بر خویش داشت،
بیش از هر راهب شرقی دیگر تأثیری مستقیم بر غرب لاتینی گذاشت. مکتوبات او بسیار غیرمتعارف
می دانند و بر « الهیات عرفانی » و تقریباً به سبک دعا  و آکنده از نوواژه هاست. بسیاری او را خالق
این باورند که وی توانسته است به گونه ای موفقیت آمیز حقیقت ایمان مسیحی را از طریق مفاهیم
فلسفة نوافلاطونی تعلیم دهد. وی در ارائه نظریه هایی دربارة ماهیت خداوند، تفوق گوهر الهی بر
سلب و ایجاب، استعلاء مطلق و وحدانیت خداوند، تجلّی ذات اقدس الهی در مخلوقات،
خداگونگی و اتحاد با خداوند پیشگام بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dionysius’s Mysticism: Negation and Transcendence

چکیده [English]

The works of Syrian writer, Dionysius the Areopagite or Athenian
convert (c. 500 C.E.), has exercised influence on the Latin west more
than any other Eastern mystical work. His writings are idiosyncratic,
almost in incantatory style, and filled with neologisms. Many scholars
recognize him as the father of Mystical Theology and believe that he
successfully combined the truth of Christian faith with the Neo-
Platonic philosophy. Dionysius is a pioneer in expressing views about
Divine nature, the superiority of Divine nature to negation and
affirmation, absolute transcendence and God’s Unity, God’s
manifestation in his creatures, deification and union with God.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dionysius
  • Transcendence
  • Negative Theology
  • affirmative theology
  • hierarchy
  • gnostic
  • ignorance