تحولات دینی در اروپای سده شانزدهم و مشابه آنها در اسلام معاصر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

تحولات دینی در جوامع مختلف به دلیل اشتراک در پار های مبانی و اصول، شباه تها و
همسانی های متعددی دارد، گر چه نمیتوان آنها را در همة وجوه با یکدیگر مشابه دانست . در این
مقاله، تحولات دینی در اروپای قرن شانزدهم با تحولات مشابه در جهان معاصر اسلام، که از قضا
هر دو در دوره زمانی یکصدوپنجاه سالهای رخ داده است، مقایسه می شود که از مهمترین آنها
می توان توجه به گوهر و روح دین، نزاع بر سر موضوع مرجعیت دینی و جایگاه سنت، نابگرایی و
مخالفت نسبی با اندیشههای فلسفی و متجددانه، و محور بودن آخرت و رستگاری آن جهانی اشاره
کرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Religious Developments in Modern Islam and the 16th Century Europe: A Comparative Study

چکیده [English]

Religious developments in different societies– due to the similarities in
some basic principles– follow a common pattern. However we could
not claim that, in this respect, societies are completely the same. In this
article, religious developments in modern Islam and in the 16th century
Europe are analyzed. Their main similarities are as follows: careful
attention to the essence and reality of religion, disputation over
authority and the role of tradition, the importance of purity and
rejection of philosophical and modern ideas, and paying attention to the
hereafter and the final salvation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islam
  • Europe
  • religious developments
  • religious authority
  • Tradition
  • Modernism