نقش روح‌القدس در تأسیس کلیسای متقدّم و برساخت هویت دینی مسیحی (بر اساس عهد جدید)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ادیان و عرفان تطبیقی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استادیار گروه گروه الهیات، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گرگان، ایران

3 استاد مرکز معارف اسلامی و علوم انسانی، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

چکیده

مسیحیت جریانی اصلاحی در دین شریعت‌محور یهودیت بود که بعد از حدود نیم قرن، با پذیرش غیریهودیان در آن، مسیر جدایی از یهودیت را در پیش گرفت. با گسترش این آیین، احتمالا در حدود یک قرن پس از میلاد، کلیسای اولیه به‌تدریج شکل گرفت. روح‌القدس یکی از مضامین و مقوله‌های مشترک بین یهودیت و مسیحیت است که به باور مسیحیان و از دیدگاه عهدجدید، نقشی مهم در تأسیس و شکل‌گیری کلیسای متقدم و بقای آن داشته است. همراهی روح‌القدس با عیسی از بدو تولد و در تمامی برهه‌ها، هم‌چنین پُرگشتن رسولان از او در پنطیکاست و حضور روح‌القدس هنگام تعمید نوکیشان یهودی و غیریهودی، از جمله کارکردهای مؤثر روح در بقا و گسترش مسیحیت است. هم‌چنین روح‌القدس از طریق تقویت معنویت و وحدت کلیسا و مؤمنان نقشی مؤثر در این راستا ایفا نموده است. و باز، یکی از مأموریت‌های اثرگذار روح در سرنوشت کلیسا را باید هدایت و یاری کردن رسولان و کلیسا به‌خصوص با تأیید ورود مستقیم غیریهودیان به جرگۀ نوکیشان مسیحی دانست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of the Holy Spirit in the Foundation of the Early Church and the Construction of the Christian Religious identity (According to the New Testament)

نویسندگان [English]

 • Sepideh Vahidnia 1
 • arastoo Mirani 2
 • Yahya Sabbaghchi 3
1 PhD Candidate of Comparative Religion and Mysticism, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistance Professor at Islamic Azad University, Gorgan, Iran
3 Center for Islamic Education and Humanities, Sharif University of Technology
چکیده [English]

Christianity was a reform movement within the Shari'a-centered religion of Judaism that, after about half a century, by accepting non-Jews, separated from Judaism. With the spread of this religion, probably around 1st century, the early church was gradually formed. The Holy Spirit is one of the common themes and categories between Judaism and Christianity, which, according to Christians and from the New Testament point of view, has played an important role in the establishment and formation of the early church and its survival. The companionship of the Holy Spirit with Jesus from birth and at all times, also filling the apostles with him in Pentecost and the presence of the Holy Spirit when baptism of Jewish and Gentile converts, are the effective functions of the Spirit in the survival and spread of Christianity. The Holy Spirit has also played an effective role in strengthening the spirituality and unity of the Church and the faithful. And again, One of the influential missions of the Holy Spirit in the destiny of the church should be to guide and assist the apostles and the church, especially by acknowledging the direct entry of Gentiles into the Christian convert.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Christianity
 • Holy Spirit
 • Church
 • New Testament
 • Gentiles
 • عهد جدید بر اساس کتاب مقدس اورشلیم، مترجم: پیروز سیار، تهران، نشر نی، چاپ ششم، 1397.
 • پالس، دانیل، هفت نظریه در باب دین، مترجم: محمّدعزیز بختیاری، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، چاپ سوم، 1389.
 • خاچیکی، سارو، اصول مسیحیت، تهران، اقتباس انتشارات حیات ابدی، چاپ دوم، 1983میلادی.
 • دایره‌المعارف کتاب مقدس، مترجمین: آلیس علیایی و دیگران، سرویراستار: بهرام محمّدیان، تهران، سرخدار، 1381.
 • سرمستانی، جمشید، ابراهیم، علی‌رضا، حاج‌ابراهیمی، طاهره، «ماهیت روح‌القدس از دیدگاه قرآن کریم و کتاب مقدس»، پژوهشنامۀ ادیان، دوره 14، شماره 27، بهار و تابستان 1399، صص61-82.
 • عبدی، ولی، مباحثات کلامی مسیحیان و مسلمانان درباره تثلیث در سده‌های نخست هجری، مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، 1399.
 • علی‌پور، فاطمه، تحلیل فلسفی و عرفانی روح‌القدس در متون دینی، تهران، بنیاد حکمت اسلامی صدرا، 1387.
 • فرهنگ لغات مسیحی، کانون یوحنای رسول مندرج در:

www.irancatholic.com

 • کاکس، هاروی، مسیحیت، مترجم: عبدالرحیم سلیمانی‌اردستانی، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، 1378.
 • مک‌گراث، آلیستر، درسنامۀ الهیات مسیحی، مترجمین: محمّدرضا بیات و دیگران، قم، دانشگاه ادیان و مذاهب، چاپ اول، 1392، جلد 2.
 • میشل، توماس، کلام مسیحی، مترجم: حسین توفیقی، قم، انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب، 1387.
 • وحیدنیا، سپیده، میرانی، ارسطو، صباغچی، یحیی، «برکت‌بخشی و نقش آن در برساخت هویت یهودی در اسفار عهدعتیق»، پژوهشنامه ادیان، دوره 15، شماره 29، بهار و تابستان 1400، صص240-265.
 • ویور، مری‌جو، درآمدی بر مسیحیت، مترجم: حسن قنبری، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، 1381.
 • هاکس، جیمز، قاموس کتاب مقدس، تهران، اساطیر، 1394.
 • ایلخانی، محمّد، «پولس»، ارغنون، شماره: 5 و6، 1374، صص 393–
 • Bultmann, Rudolf, Theology of New Testament, New York, Charles Scribner’s Sons, 1951, vol.1.
 • “De Trinitate”, Book V, chapter 8.
 • Erickson, Millard J., Introducing Christian Doctrine, L. Arnold Hustad(ed.), Baker Pub Group, Michigan, 1992.
 • Frend, W. H. C., The Rise of Christianity, United States, Philadelphia, Fortress Press, 1984.
 • Fuller, Reginald H., “God: God in the New Testament”, Encyclopedia of Religion, Lindsay Jones(ed.), United States of America, Thomson Gale, 2th ed., 2005, vol.5, pp. 3543-3547.
 • “Gentile”, Encyclopedia Britannica, The Editors of encyclopedia, Britannica.
 • “Gentiles”, The Cambridge Dictionary of Christianity, Daniel Patte (ed.), New York, Cambridge University Press, 2010.
 • Karesh, Sara E., Hurvitz, Mitchell M., “Gentiles”, Encyclopedia of Judaism, J. Gordon Melton (ed.), New York, Facts on File, 2006.
 • Karkkainen, Veli-Matti, “Church, Concepts and Life: Doctrines of the Church”, The Cambridge Dictionary of Christianity, Daniel Patte (ed.), New York, Cambridge University Press, 2010.
 • Kuhn, Ulrich, “Church”, Encyclopedia of Christian Theology, Jean-Yves Lacoste(ed.), New York, Routledge, 2005, vol.1.
 • Longstaff, Thomas R. W., “the Holy Spirit”, The HarperCollins Bible dictionary, Paul J. Achtemeier(ed.), HarperOne, 1996.
 • Lynch, John E., “Church: Church Polity”, Encyclopedia of Religion, Lindsay Jones(ed.), London, Thomson Gale, 2th ed., 2005, vol.3, pp.1763-1770.
 • Meyer, B. F., Ronan, L., “Pentecost”, New Catholic Encyclopedia, Berard L. Maethaler(ed.), Washington D.C., Thomson Gale, 2003, vol.11.
 • Murphy, F. X., “Christian way of life (early church)”, New Catholic Encyclopedia, Washington D.C., Thomson Gale, 2003, vol.3, pp.546–48.
 • Phan, Peter C., “Developments of the Doctrine of the Trinity”, The Cambridge Companion to the Trinity, Peter C. Phan(ed.), Cambridge University Press, 2011, pp. 3-12.
 • Sim, David C., “Gentiles, God-Fearers and Proselytes”, Attitudes to Gentiles in Ancient Judaism and Early Christianity, David C. Sim and James S. Mclaren(ed.), Great Britain, Bloomsbury, 2013, pp. 9-27.
 • Sim, David C., “The Attitude to Gentiles in the Gospel of Matthew”, Attitudes to Gentiles in Ancient Judaism and Early Christianity, David C. Sim and James S. Mclaren(ed.), Great Britain, Bloomsbury, 2013, pp. 173-190.
 • Stefon, Matt, “Christianity”, Encyclopedia Britannica, The editors of encyclopaedia, Britannica.
 • Thisehton, Anthony C., The Holy Spirit - in Biblical Teaching, throuth the Centuries, and Today, United States, Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 2013.
 • Torrey, R. A., The Person and Work of the Holy Spirit, Fleming H. Revell Company, 1910.
 • Wainwright, Geoffrey, “The holy Spirit”, The Cambridge Companion to Christian Doctrian, Colin E. Gunton(ed.), Cambridge University Press, 1997, pp. 273-296.
 • Zumstein, Jean, “Holy Spirit-New Testament”, Encyclopedia of Chiristian Theology, Jean-Yves Lacoste(ed.), New York, Routledge, vol.1, pp. 726-728.