آفرینش و نجات از دیدگاه ابراهیم ابوالعافیه و اسحاق لوریا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموختۀ دکتری گروه ادیان و عرفان، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه ادیان و عرفان، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

ابراهیم­ ابوالعافیه و اسحاق ­لوریا، از عرفای بنام یهودی، قرائتی متفاوت و نو از فرآیند آفرینش و نجات ارائه داده‌اند که با سنت توراتی بسیار متفاوت است، البته هر دوی آنها تعالیمشان را در قالب تفسیر تورات مطرح کرد‌ه‌اند. ابوالعافیه همسو با سنت اولیه قبالایی، بر این باور است که آفرینش از طریق سلسله­ای از فیضانات الهی صورت گرفته است. نجات نیز به مثابۀ بالا رفتن از نردبان یا سیر معکوس فرآیند آفرینش است که در طی آن روح دوباره به عالم الوهیت می‌پیوندد و رستگار می‌شود. اما لوریا فرآیند آفرینش را با استفاده از مفهوم صیمصوم (عقب‌نشینی خداوند) توضیح می‌دهد و معتقد است که انسان‌ها گرفتار زادمرگ‌های مکررند. اما، با برخی اعمال، از جمله مناسک دینی، مراقبه و توبه می‌توان فرآیند طولانی تناسخ را کوتاه کرد. پس انسان در فرآیند نجات خود نقش مهمی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Creation and Salvation from the Viewpoint of Abraham Abulafia and Isaac Luria

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Maghfoori 1
 • MR Adli 2
 • Bakhshali Ghabari 2
1 Ph.D Holder of Comparative Religion and Mysticism, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor of Comparative Religion and Mysticism, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Abraham Abulafia and Isaac Luria, two famous Jewish mystics, have presented a different and new description of creation and salvation, which is very different from the Torah tradition. However, both of them have presented their teachings in the form of interpretation of the Torah. In accord with the early Kabbalistic tradition, Abulafia believes that the creation took place through a series of divine emanations. Salvation is like climbing a ladder or the reverse course of the creation process, during which the soul rejoins the world of divinity and will be redeemed. But Luria explains the process of creation using the concept of Tzimtzum (God's retreat) and believes that humans are subject to repeated births and deaths. But, with certain practices, including religious rituals, meditation and penance, the long process of reincarnation can be shortened. So man plays an important role in the process of salvation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Jewish mysticism
 • Kabbalah
 • creation
 • salvation
 • Abraham Abulafia
 • Isaac Luria
 • اسپنسر، سیدنی، عرفان در ادیان جهان، ترجمۀ محمّدرضا عدلی، تهران، هرمس، 1398.
 • افلاطون، تیمائوس، ترجمه محمّدحسن لطفی، تهران، خوارزمی، 1380.
 • آنترمن، آلن، باورها و آیین‌های یهودی، ترجمه رضا فرزین، قم، انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب، 1391.
 • شرباک، کوهن، فلسفه یهودی در قرون وسطی، ترجمه علیرضا نقدعلی، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، 1383.
 • شوالیه گربران، ژان و آلن، فرهنگ نمادها، ترجمه سودابه فضائلی، تهران، جیحون، چاپ دوم ، 1388.
 • شولم، گرشوم، گرایش‌ها و مکاتب اصلی عرفان یهود، ترجمه علیرضا فهیم، قم، انتشارات ادیان و مذاهب،1392.
 • مغفوری، فاطمه، عدلی، محمّدرضا، «بازتاب ادویته ودانته و یوگا در قبالای نبوی ابراهیم ابوالعافیه»، پژوهش‌های ادیانی، شماره 18، قم، انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب، 1399.
 • Abolafiah, Abraham, Sefer Ha-Olam Haba:

http://www.hebrew.grimoar.cz/abulafia/chaje_olam_ha-ba.htm

 • Berlin, Adele, The Oxford Dictionary of the Jewish Religion, Adele Berlin, Maxine Grossman, 2011.
 • Bowker, John, The Concise Oxford Dictionary of World Religions, Oxford University Press, 1977.
 • Cohn, Sherbok. Dan, The Jewish Faith, London, 1993.
 • Ferguson, Everett, Encyclopedia of Early Christianity, Chicago and London, 1990.
 • D, Gold in the Crucible, UK: Element, 1989.
 • Idel, Moshe, Maimonides Guide of the Perplexed and the Kabbalah, Jewish History 18, 2004.
 • Idel, Moshe, "On Symbolic Self-Interpretations in Thirteenth-Century Jewish Writings", Hebrew University Studies in Literature and Arts, 1988.
 • Idel, Moshe, Abraham Abulafia and Ecstatic Kabbalah, University of Pennsylvania Press, 2015.
 • Idel, Moshe, Absorbing Perfections: Kabbalah and Interpretation, Yale University Press, 2002.
 • Kessler, Edward, A Dictionary of Jewish Christion Relations, Cambridge University Press, 2008.
 • Scholem, Gershoom, Major Trends in Jewish Mysticism, New York: Schocken Books, 1954.
 • Shorka, Abraham, "On Salvation and Redemption" Published in the Vatican Newspaper, 2020, 21 December, p. 9