ایمان ابراهیمی در اسلام و مسیحیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه ادیان و عرفان، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه ادیان و عرفان، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استادیار گروه ادیان و عرفان، واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

امروزه در گفتگو‌های بین ادیانی اصطلاح «ایمان ابراهیمی» کاربرد فراوانی دارد اما تا کنون ابعاد کلامی آن کمتر مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. این پژوهش درصدد است تا این اصطلاح را بیشتر تجزیه و تحلیل کند تا ابعاد مختلف آن از حیث دین شناسی روشنتر گردد. در این جستار از میان «ادیان ابراهیمی» مسیحیت و اسلام را برگزیده ایم و می کوشیم سطوح کاربرد متفاوت اصطلاح «ایمان ابراهیمی» در میان پژوهشگران حوزه‌ی دین بررسی کنیم. به این منظور ابتدا باید بطور گذرا وجوه گوناگون تشابه و اختلاف کلامی مسیحیت و اسلام حول مفهوم «ایمان» نشان داده شود تا از این رهگذر اصطلاح «ایمان ابراهیمی» و نقش مهم و کلیدی آن در گفتگوهای مسیحی – اسلامی برجسته شود. یادآوری این نکته مهم ضروری است که مسیحیت ایمان را علاوه بر پرستش خدا، ناظر به پرستش مسیح نیز می‌داند، اما در اسلام مفهوم ایمان که از نظر لغوی برگرفته از «امن» است، شامل مراتب و سطوح مختلفی است که از تصدیق قلبی به یگانگی خداوند تا عمل بر بنیاد احکام الهی را در بر می گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Abrahamic Faith in Christianity and Islam

نویسندگان [English]

 • Amin Moradi 1
 • Mahmoud Reza Esfaandiar 2
 • Abdul Hussein Latifi 3
1 PhD Candidate of Comparative Religion and Mysticism, Islamic Azad University, Yadgar Imam (RA), Ray Town, Iran
2 Faculty Member of Islamic Azad University, Yadgar Imam (RA), Ray Town, Iran
3 Faculty Member of Islamic Azad University, Yadgar Imam (RA), Ray Town, Iran
چکیده [English]

Today, the term "Abrahamic faith" is widely used in interfaith dialogue, but so far the term has not been seriously criticized verbally; this article seeks to do just that. The "Abrahamic religions" are Judaism, Christianity and Islam; however, this article will focus just on Christianity and Islam. Our purpose in this article is to survey the term "Abrahamic faith" by assessing the different levels of the use of the term among scholars in the field of religion. For this, it is necessary to examine the theological connection between Christianity and Islam. The purpose of this study is to show the coherence and discontinuity of the teachings of Christianity and Islam, which requires a careful study. This study of "Abrahamic faith" concludes with a reference to its problematic nature, and constructive reflections on interfaith dialogue.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Abrahamic faith
 • Christianity
 • Islam
 • theological continuity and discontinuity
 • interfaith dialogue
 • - پلانتینگا، الوین، ایمان و عقلانیت، ترجمه بهناز صفری، قم، اشراق، 1381.

  - فراهیدی، خلیل بن احمد، ترتیب کتاب‏العین، مقدّمه و تعلیق محمّدحسن بکائی، قم، انتشارات اسلامی، 1414ق.

  • Dickens, W. T., "Frank Conversations: Promoting Peace Among the Abrahamic Traditions Through Interreligious Dialogue", Journal of Religious Ethics, 2006.
  • Fārūqī, Ismāʿīl R., Trialogue of the Abrahamic faiths: papers presented to the Islamic Studies Group of American Academy of Religion, Amana Pub., 1995.‏
  • Gioia, F, Interreligious dialogue: the official teaching of the Catholic Church (1963-1995), Pauline Books & Media, 1997.‏
  • Hitchcock, Ch. "A living god, a living word: Christian and Muslim revelation in perspective", Missiology, 2014, 42(4).
  • Hughes, A.W., Abrahamic religions: On the uses and abuses of history. Oxford University Press, 2012.‏
  • Hick, J., Knitter, P. F. (eds.), The Myth of Christian Uniqueness, London, SCM Press, 1987.
  • Karkkainen, V. Trinity and Religious Pluralism, Routledge, 1st edition, April 28, 2004.
  • Kuschel, K. J., "Abraham: A Symbol of Hope for Jews", Christians and Muslims, London, 1995.
  • Newbigin, James E. L., “The Finality of Christ within a plurality of faiths”, Dialogue, No. 24, 1972.‏
  • ----------------------, The Gospel in Today's Global City: An Address Delivered at the Launch of the Selly Oak Colleges' School of Mission and World Christianity, 11 May 1966. Selly Oak Colleges, 1997.‏
  • ----------------------, “Face to Face with Ultimate Reality”, Third Way, 17, March 1998.
  • ----------------------, Living Hope in a Changing World, London: Alpha International, 2003.
  • ----------------------, The Gospel in a Pluralist Society, London: SPCK, 1989.
  • Peters, F. E., The Monotheists: Jews, Christians and Muslims in Conflict and Competition, Vol. 1 - The Peoples of God, Princeton: Princeton University Press, 2003.
  • Pignedoli, S. “The Catholic Church and the Jewish and Muslim Faiths: Trialogue of the Three Abrahamic Faiths”, international institute of Islamic tought. u. s. a. 1991.
  • Polkinghorne, John, Belief in God in an Age of Science, Yale University Press, 1998.
  • Pratt, Douglas, Islam: A challenge to Christianity, Ashgate Pub., 2007.
  • Sahih al-Bukhari, The Book of the Stories of the Prophets, Forgotten Books January 28, 2008.
  • Sahih Muslim, The Book of Faith (Kitab al-Iman), Dar-us-Salam Publications Inc, 2007.
  • Siegel, S., “The Nation State and Social Order in the Perspective of Judaism”, The Islamic Quarterly, Islamic Cultural Centre, 2001.
  • Swidler, L., et al., Death or dialogue?: From the age of monologue to the age of dialogue. London, SCM Press, 1990.‏
  • Watt, Montgomery W., Islam and Christianity Today, Routledge, 2007.
  • Zebiri, K. "Approaches to Islam by Christian Islamists", Muslims and Christians face to face one World. 1997.