نقش ملائکه و شیاطین در شکل‌گیری مفهوم شهر خدا در اندیشه آگوستین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحیل کارشناس ارشد

2 دانشکده الهیات و ادیان، دانشگاه شهید بهشتی، گروه حکمت و کلام

چکیده

طراحی شهر خدا نزد آگوستین کاملاً بر محور فرشتگان و اهریمنان صورت گرفته است. به زعم وی خدا به همة فرشتگان، طبیعتِ خیر عطا کرده است و آن‌چه که باعث لغزش برخی از آن‌ها می‎شود عبارتست از روی گردانی از محبتخدا و روی آوردن به جایگاه شخصی خود فرشتگان. در واقع، تکبر اولین گام در ایجاد شکاف بین فرشتگان است که آن‌ها را به دو دسته فرشتگان مقدس و فرشتگان شرور (اهریمنان) تقسیم می‎کند و دو شهر را شکل می‎دهد، شهر خدا در مقابل شهر زمینی. این دیدگاه آگوستین باعث طرح مسئله چگونگی انحراف اراده در فرشتگان و شکل‎گیری مفهوم شهر خدا می‌شود. به نظر می‎رسد که آگوستین برای حل این مسئله با تکیه بر آموزه‎های کتاب مقدس به دو مفهوم «تمسک به خدای متعالی» و «تکبر»در ساحت فرشتگان متوسل می‎شود و انحراف اراده را نیز در تقریر نهایی دیدگاه خویش محفوظ می‎دارد. در این مقاله با بررسی آثار آگوستین و تحلیل نظرات او، جایگاه اهریمنان و فرشتگان را در شکل‎گیری مفهوم شهر خدا و شهرزمینی بررسی می‌نماییم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Augustinian Demonology and Angelology in shaping the Concept of the City of God

نویسندگان [English]

 • Ali Moradi 1
 • maryam salem 2
1 MSc,Faculty of Theology and Religions,university of Shahid Beheshti,Tehran,Iran
2 Shahid Beheshti University, Religions and Theology faculty
چکیده [English]

Augustine creates his City of God according to ChristianDemonology and Angelology. In his opinion, God has bestowed the good nature upon all the angels but what makes some of them go astray is their negligence of God's love. In fact, arrogance is the first step in creating a gap between the angels, which divides them into two categories holy angels and evildoers, so they form two cities. This Augustine's perspective raises this question: why did the angels fall? Augustine himself relying on the teachings of the Bible answer that autonomous and self-initiated sin of pride caused the angles to divert from God's will. Augustine, in this way, arranges and explains one of the most important concepts of Christian theology on the basis of angelology, in such a way that no one has done this before in the Christian theology.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Augustine
 • devil
 • angel
 • City of God
 • Arrogance
 • آگوستین ، شهر خدا، ترجمه حسین توفیقی، قم، دانشگاه ادیان و مذاهب، 1391ش.
 • همو، اعترافات، ترجمه افسانه نجاتی، تهران، پیام نوروز، 1385ش.
 • خزعلی، مرضیه، «بررسی ماهیت فرشتگان از دیدگاه ادیان الهی». فصلنامه علمی-پژوهشی اندیشه نوین دینی، سال چهارم، شماره 12، 1387ش.
 • عهد جدید بر اساس کتاب مقدس اورشلیم، ترجمة پیروز سیار، تهران، نشرنی، 1387ش.
 • عهد عتیق بر اساس کتاب مقدس اورشلیم، ترجمة پیروز سیار، ج 1، تهران، هرمس، 1393ش.
 • کبیری طامه، معصومه، «عرفان دیونوسیوس: سلب گرایی و استعلاء». دو فصلنامه علمی- پژوهشی ادیان، سال پنجم، شماره، پاییز و زمستان 1390ش.
 • کتاب مقدس (بخش انجیل عیسی مسیح)، لندن، نشر ایلام، 2009م.
 • مجتهدی، کریم، فلسفه در قرون وسطی، تهران، امیرکبیر، 1387ش.
 • محسنی، زهرا، جایگاه و کارکرد فرشتگان در دیانت مسیحی، تهران، مولی، 1396ش.
 • مک گراث، آلیستر، درسنامه الهیات مسیحی، ج2، ترجمة گروه مترجمان، قم، دانشگاه ادیان و مذاهب، 1391ش.
 • همو، درآمدی بر الهیات مسیحی، ترجمة عیسی دیباج، تهران، کتاب روشن، 1385ش.
 • ویدنگرن، گئو ، مانی و تعلیمات او، ترجمة نزهت صفایی اصفهانی، تهران، نشر مرکز، 1390ش.
 • یادین، ایگال، سرگذشت طومارها، ترجمة سعید کریم پور، قم، دانشگاه ادیان و مذاهب، 1390ش.
 • یوناس، هانس، کیش گنوسی، پیام خدانی ناشناخته و صدر مسیحیت، ترجمة ماشاالله کوچکی میبدی و حمید هاشمی کهندانی، قم، دانشگاه ادیان و مذاهب، 1398ش.
 • Areopagite, Dionysius, The Works, translated by john parker, James Parker and Co, public domain, London, 2005.
 • Augustine, City of God, Marcus Dods (trans.), edited by Philip Schaff, Grand Rapids, MI: Christian Classics Ethereal Library, New York, 1890.
 • Idem, “of True Religion”, Augustine Earlier Writings, translated and edited by J.H.S.BURLEIGH, United States of America: JOHN KNOX Press, 2006.
 • Idem, “On free will”, Augustine Earlier Writings, translated and edited by J.H.S.BURLEIGH, USA, JOHN KNOX Press, 2006.
 • Idem, On Two Souls, www.newadvent.org/fathers/1403.htm
 • Barely, William, Barley’s Guide to the New Testament, Westminster, US, John Knox Press, 2001.
 • Biblia Sacra juxta Vulgatam Clementinam, edited by Michaele, Tvveedale and London, Cbcew Press, 2006.
 • Cale, Thomson, New Catholic Encyclopedia, Washington, D.C: Catholic University of America, 2003.
 • Mann, William, “Augustine on Evil and Original Sin”, Cambridge Companion to Augustine, Eleonore Stump (ed.), London, Cambridge University Press, 2006.
 • Holy Bible, King James Version, www.davince.com/bible.
 • Merril f. Unger, Biblical Demonology, Illinois, U.S.A, scripture press, 1963.
 • Omeara, John, Charter of Christendom: The Significance of The City of God, New York, Macmillan Company, 1961.
 • Piras, Andrea, Encyclopedia of Religion, USA, Second Edition: Macmillan, 2005.
 • Rist, John, “on the Nature and Worth of Christian Philosophy: Evidence from the City of God”, AUGUSTINE’S City of God: A Critical Guide, Cambridge University Press, 2012.
 • Stump, Elenore, “Augustine on free will”, Cambridge Companion to Augustine, Eleonore Stump(ed.), London, Cambridge University Press, 2006.
 • The Greek New Testament, Germany, Munster press, 2018.