عشق در عهدجدید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ادیان و عرفان دانشگاه آزاد تهران شمال

2 گروه ادیان و عرفان، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

در سنت مسیحی و به‌ویژه عهدجدید عیسی مسیح واسطۀ رهایی و نجات و الگوی عشق‌ورزی انسان معرفی شده است. عیسی با عشق و محبتش به انسان‌ها، قربانی شدن را پذیرفت و چون بره‌ای در فصح قربانی شد تا نوع انسان حیات یابد. اتحاد با مسیح تنها راه وصول به عشق اتم و اکمل در مسیحیت است. انسانی که به‌دنبال رهایی است باید مسیح گونه شود و هم‌چون او طی طریق نماید، تا با مسیح متحد شود و نجات یابد. برای اتحاد با خداوند باید به قوانین طلایی عشق که در اناجیل بر زبان مسیح جاری شد عمل نماید. یعنی عشق به خدا، عشق به همسایه و هم نوع و حتی نثار جان برای دشمن محبت نماید. بدین ترتیب انسان ارتقا می‌یابد و گناهانش در اثر محبت می‌سوزد. و فرزند مسیح می‌گردد. عیسی در او متولد می‌شود. در این هنگام این پسر انسان است که با او و در او عمل می‌کند. مسیح با چشم او می‌بیند، با گوش او می‌شنود و با دستان وی عمل می‌نماید. در این جستار سعی بر آن است تا در حد ادراک به تبیین عشق در عهدجدید پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Love in the New Testament

نویسندگان [English]

 • M Shirkhodaei 1
 • M Mahmoudi 2
 • Tahereh Hajebrahimi 2
1 Theology, Islamic Azad University
2 Teacher
چکیده [English]

In the Christian tradition, especially in the New Testament, Jesus is the source of salvation and the example of love. Jesus' love to human led him to accept to be a sacrifice and he scarified himself like a lamb in the Passover so that the human beings would free from sins. Union with Christ is the only way to enjoy this love. A person seeking liberation must become Christ-like, act like him in order to be saved. For union with God, one should follows the Golden Laws of the Gospels, i.e., love for God, love for the neighbor, and kindness and even love for the enemy. In this way, man will be promoted and his sins burn in love. He begets the Christ and Jesus will be born in him. At this time, the son of man works in him. Jesus sees with his eyes, listens from his ear and acts with his hands. In this essay, we try to focus on the conception of love in the New Testament.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Jesus
 • love
 • God
 • New Testament
 • آلستر، کنت، دید کلی از خدا و انسان، ترجمۀ مسعود رجب نیا، تهران، بنیاد ادونتیست، بی تا.
 • اگریدی، جوان، مسیحیت و بدعت ها، ترجمۀ عبدالرحیم سلیمانی اردستانی، ج1، قم، موسسه فرهنگی طه، 1377ش.
 • الیاده، میرچا، متون مقدس بنیادین در سراسر جهان، ترجمۀ مانی صالحی علامه، تهران، فراروان، 1385ش.
 • بتنسون، هنری، منتخبی از نوشته های پدران اولیۀ کلیسا، ترجمۀ واتیکان، یونایتد پرس، 1982م.
 • بوکر، جان، ادیان جهان ( تحقیق و پژوهشی در ادیان بزرگ)، ترجمۀ سعید اورازانی، قزوین، سایه گستر، 1389ش.
 • تیسن، هنری، الهیات مسیحی، ترجمۀ ط. میکائیلیان، قم، حیات ابدی، بی تا.
 • خاچیکی، سارو ، اصول مسیحیت، ترجمۀ مبشری، حیات ابدی، تهران، 1382ش.
 • کارپنتر، هامفری، عیسی، ترجمۀ حسن کامشاد، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1380ش.
 • لین، تونی، تاریخ تفکر مسیحی، ترجمۀ روبرت آسریان، تهران، فرزان روز، 1386ش.
 • مالرپ، میشل، انسان و ادیان، ترجمۀ مهران توکلی، تهران، نی، 1379ش.
 • مک گراث، آلیستر، درسنامه الهیات مسیحی، ترجمۀ بهروز حدادی، ج1، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، 1384ش.
 • مونتگمری وات، ویلیام، اسلام و مسیحیت در عصر حاضر، ترجمۀ جلیل قنبری، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1389ش.
 • میشل، توماس، کلام مسیحی، ترجمۀ حسین توفیقی، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، 1377ش.
 • میلر، ویلیام مک الوی، تاریخ کلیسای قدیم در امپراتوری روم و ایران، ترجمۀ علی نخستین، قم، حیات ابدی، 1981م.
 • ناردو، دان، پیدایش مسیحیت، ترجمۀ مهدی حقیقت خواه، تهران، ققنوس، 1387ش.
 • وروست، رابرت ای وان، مسیحیت از لابه‌لای متون، ترجمۀ جواد باغبانی و عباس رسول زاده، قم، موسسه پزوهشی امام خمینی، 1384ش.
 • ویور، مری جو، درآمدی به مسیحیت، ترجمۀ حسن قنبری، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، 1381ش.
 • ویوانت، دیوس، خدای زنده، ترجمۀ واتیکان، ج1، بی جا، 1980م.
 • هلی، هنری، راهنمای کتاب مقدس، ترجمۀ جسیکا باباخانیان، سابرنیا بدلیان، ادوارد عیسی بیک، زیر نظر کشیش سارو خاچیکی، ندرلند، یونایتد کینگدام، 2000م.
 • هنلیز، جان آر، فرهنگ ادیان جهان، ترجمۀ گروه مترجمان، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، 1368ش.
 • یاسپرس، کارل، آگوستین، ترجمۀ حسن لطفی، تهران، 1367ش.

 

 • Alfeyev Hilarion, Stymeonst, The New Theologian and Orthodox Tradition, Oxford, 2000.
 • Aherne, C., “The Son of God”, The Catholic Encyclopedia, Charles G. Herbermann(ed.), New York, Robert Appleton Company, vol.15, 1907.
 • Arnold, Eberhard, Gods Revolution, U.S.A., Plough Publishing House, 2007.
 • Brady, I.C., “Bonaventure”, New Catholic Encyclopedia, John P. Whallen and others(eds.), Washington, vol.2, 1967.
 • Berchman, Robert M., “Friendship”, Encyclopedia of Love in World Religions,1(A-I), 2008.
 • Bromiley, G.W, “God”, The International Standard Bible Encyclopedia, Geoffery W. Bromiley(ed.), Michigan, William B., Eerdmaans Publishing Company, vol.2, 1979.
 • Bruce, Long, “love”, Encylopedia Religion and Ethics, James Hastings (ed.), New York, T & T Clark, vol.9, 1981.
 • Chant, Freadrick, “Charity”, Encylopida of Americana, U.S.A, vol.6, 2001.
 • Chryssides, George D., & Margaret Z. Wilkins (ed.), A Reader in New Religiooues Movements, London, Continuum, 2006.
 • Chairman, Roben, “Agape”, The New Encyclopedia Britannica, Founded, vol.1, 1793.
 • Cousins, E., Introduction to “The Souls Journey in to God”, Bonarenture, Classics of Western Sprituality, F. Cousins(ed.&trans.), New York, 1978.
 • Davidson, F., The New Bible Commentary, Michigan, WM.B. Eerdmans Publishing Company, vol.2, 1953.
 • Davidson, W.T, “God Biblical and Christian”, Encyelopadia of Religion and Ethics, James Hastings (ed.), New York, T & T Clark, vol.VI, 1981.
 • Dowinside, Abbey, The Catholic Prayer Book, British T & T. Clark Edinbargh, 1999.
 • Ellis, E., New Bible Dictionary, Michigan, W.B Eerdmans Publishing Co, 1994.
 • Fromm, Erich, The Art of Loving, U.S.A, Harper & Row, 1956.
 • Fuller, Reginald H., “God in the New Testament”, Encyclopeadia of Religion, Mircea Eliade(ed.), New York, Macmillan Publishing Company, vol.6.
 • Gedpes, L.W., “Macciah”, The Catholic Encyclopedia, Chales G. Herbrmann(ed.), New York, Robert Appleton Company, vol.10, 1907.
 • Gohnstonn Pvoto, William, Encyclopedea of Monasticism, Chicago, Claire Renkin Fitzroy Dearborn Publisher, vol.2, 2000.
 • Grady, James Allen, “Platonic Love”, Encyclopedia of Love in World Religions, vol.2, 2008.
 • Grady, James Allen, “Beloved community”, Encyclopedia of Love in World Religions, vol.1, 2008.
 • Happold, F.C., Mysticism, A Study and an Anthology, London, 1973.
 • Hayes, Zachary, “Bonaventure”, Encyclopedia of Religion, Mircea Eliade (ed.), New York, vol.2, 1987.
 • Hinnells, John R., The Pengun Dictionary of Religions, U.S.A, Penguin Books, 1984.
 • Hopkins, Steven P., “Eros”, Encyclopedia of Love in World Religions, vol.1(A-I), 2008.
 • Jensom, Robert W., Systematic Theology the Ttiune God, New York, University Press, vol.1, 1997.
 • Johnston Pboto, Wiliam, Encyclopedea of Monaticism, Chicago, Claire Renkin Fitzroy Dearborn Publisher, vol.2, 2000.
 • John of the Cross, Ascend of Mount Carmel, London, 1934.
 • Johnston Pboto, Wiliam, Encyclopedea of Monaticism, Chicago, Claire Renkin Fitzroy Dearborn Publisher, vol.2, 2000.
 • John of the Cross, Living Flame of Love, London‚ 1934.
 • Kierkegaard, Soren, Works of Love, Harward and Edna Hog (trans.), New York, Harper & Row Publishers, 1962.
 • Leon Sachar, Abram, A History of the Jews, New York, Alfred.A. Knopf, Inc., 1966.
 • Long, J. Bruce, “Love”, Encyclopedia of Religion, Mircea Eliade (ed.), New York, Macmillan Pulishing Company, vol.9, 1987.
 • McCarthy, Michael, “Church Father”, Encyclopedia of Love in World Religions, vol.1, 2008.
 • Martin, Ralph P. and Peter H. Davids (ed.), Dictionary of The Later New Testament & Its Developments, U.S.A, Inter Varsity Press, 1997.
 • Mowry Lacugna, Cathrine, “Trinity”, The Encyclopedia of Religion, Mircea Eliade(ed.), New York, Macmillan Publishing Company, vol.15, 1987.
 • Olson, Rogere & Hall, Christopher, The Trinity, New York, Wm, B. Eerdmans Publishing Co, 2000.
 • Pannenberg, Wolfhart, Jesus God and Man, Liwikins & Duane A. Prelebe(tr.), Pennsylvania, The westminster Press, 1698.
 • Ross, Leslie, “Matyrdom”, Medieval Art a Topical Dictionary, London, Green Wood Press, 1996.
 • Rubarth, Scott, “Symposium”, Encyclopedia of Love in World Religions, Yudit Kornberg Greenberg(ed.), California, A B C C L I O, vol.1(A-I), 2008.
 • Barnes, Arthur, “Passion of Jesus Christ in the Four Gospelsl”, The Catholic Encyclopedia, Charles G. Herbermann(ed.), New York, Robert Appleton, vol.11, 1916.
 • Siena, Catherine, Dialoge of Catheriane of Siena, Thorold, Algar Grand Rapids, London, 1994.
 • Shelly, Rubel, The Names of Jesus, America, Howard Publishing, Co., Inc., 1999.
 • Sheveland, John N., “Love in Christianity”, Encyclopedia of Love in World Religions, vol.1 (A-I), 2008.
 • Vincelette, Alan, “Unconditional Love”, Encyclopedia of Love in World Religions, vol.1(A-I), 2008.
 • Wilkinson, Philip & Charing, Douglas, “The Road to Calvary”, Encyclopedia of Religion, London, D.K., 2004.