مقایسة تکالیف و حقوق همسران در تلمود و من لایحضره الفقیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری ادیان و عرفان تطبیقی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی

3 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات

4 استاد گروه علوم و حدیث، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

در یهود و اسلام، به دلیل منبع مشترک و تأکیدشان بر لزوم رعایت شریعت، مشابهت‌های فراوانی وجود دارد. همچنین این دو دین به مناسبت تأکید بسیارشان بر شریعت، به عنوان ادیان تکلیف‌مدار شهرت یافته‌اند؛ تکالیفی که در روابط میان افراد و همچنین رابطة انسان با خدا شکل می‌گیرد و مؤمنان مکلّف به اجرای آن هستند. یکی از این روابط، رابطة متقابل همسران است که قوانین جاری میان آن دو، برای شکل‌گیری خانواده‌ای سالم و در نتیجة آن جامعه‌ای پاک، اهمیت می‌یابد. یهود و اسلام مسئولیت‌های جاری در امور خانه و خانواده را به گونه‌ای میان این دو عضو اصلی تقسیم کرده‌اند که نهایتاً به برقراری نظم و اعتدال در آن منجر می‌شود. در این تقسیم‌بندی نیز مشابهت‌های بسیار نمایان است. این پژوهش به موضوع تکالیف و حقوق همسران ‏در یهودیت و اسلام، با محوریت تلمود و من لایحضره الفقیه، به عنوان دو منبع فقهی مهم در این دو دین، می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of Tasks and Rights of Husbands and Wives in Talmud and Man la yahḍuruhu ‎al-Faqih

نویسندگان [English]

  • A Abdikhan 1
  • M J Shams 2
  • a b 3
  • M Ma'aref 4
3 a
چکیده [English]

Having the same source and emphasizing the necessity to comply with the religious law, many similarities are found in the two religions, Judaism and Islam. Due to their emphasis on the law, ‎ these two religions are mentioned as task-oriented religions; the obligatory tasks which define the relation between men and God and also the relations of people with each other. The mutual relation between husbands and wives is one of these relations and the religious law was introduced to protect this relation and as a result to establish a peaceful family. According to these religions both husband and wife, are responsible for their family and each of them has her/his own tasks, this division of labour maintains a balance in the family. In this respect, there are many similarities between Judaism and Islam. Emphasizing on Talmud (Instruction, Learning) and Man la yahḍuruhu ‎al-Faqih (For Him not in the Presence of a Jurisprudent), this paper deals with the issue of tasks and rights of husbands and wives in Judaism and Islam.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Talmud
  • Man la yahḍuruhu al-Faqih
  • Husband
  • Wife
  • Rights
  • Tasks