سه کالبد بودا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه معارف، دانشگاه فرهنگیان، کاشان، ایران

چکیده

مکتب مهایانة بودایی فرضیة تری-کایه یا سه کالبد بودا را در توضیح ماهیت بودا ارائه می‌دهد. بنا بر این فرضیه، بودا دارای سه کالبد می‌باشد که هر کدام در یک مرتبه‌ای از تجلی قرار دارد. مهم‌ترین کالبد بودا، کالبد دهرمه می‌باشد که در حقیقت اساس ماهیت همة اشیاء است و انسان در عالی‌ترین سطح از معرفت می‌تواند به این کالبد دست یابد. هر کدام از دو مکتب مهم مهایانه براساس اصول فلسفی خود تفسیرخاصی از دهرمه- کایه دارند. سمبهوگا-کایه، دومین کالبد، جایگاهش در آسمان است و تنها بودی‌ستوه‌ها از آن بهره‌مند می‌باشند. این کالبد بودا در مرتبة پایین‌تر از کالبد دهرمة او می‌باشد. کالبد سوم بودا نیرمانه-کایه است که بودا به واسطة آن خود را به کسانی که دارای درجة پایین‌تری از معرفت هستند متجلی می‌سازد. درنتیجه، بر اساس اعتقادات مکتب مهایانه، بودا نه تنها خود را به صورت شاکیه‌مونی؛ بلکه به صورت‌های مختلف متجلی می‌سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Three Bodies of Buddha

نویسنده [English]

  • M Navabi
چکیده [English]

Mahāyāna school of Buddhism introduces the doctrine of Tri-kāya or the three bodies of Buddha for explaining the nature of the Buddha. According to this theory, Buddha has three bodies or three different manifestations. The most important body of Buddha is dharma kāya and it is the real essence of all things, so, it resides in innermost part of human beings and only through the mystical knowledge men could be aware of it. However, different schools of Mahāyāna, based on their philosophical viewpoints presents different interpretation of dharma- kāya. The second body of Buddha is Sambhogā- kāya which dwells in heaven and only Bodhisattvas could enjoy it. This body of Buddha is in the lower place than dharma body. Another body of Buddha is Nirmāna-kāya. It is the visual manifestation of Buddha on the earth. This is the historical Buddha who brought his emancipating knowledge to people. According to this doctrine Buddha not only manifested himself as Šakyamunī but also have appeared in different forms or bodies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tri- kāya
  • Dharma- kāyā
  • Sambhogā- kāya
  • Nirmāna- kāya
  • Buddha
  • Tathāgata- garbaha