عیلام و عیلامیان در کتاب مقدس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فرهنگ و زبان‌های باستانی، تهران، ایران

2 عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

چکیده

در کتاب مقدس که مجموع «عهد عتیق» و «عهد جدید» است، نام عیلام، یکی از حکومت­های باستانی ایران، بارها ذکر شده است. در این کتاب، نخستین بار نام عیلام به‌عنوان یکی از نوادگان نوح آمده است. پس از آن بارها به شخصیتی به نام عیلام و یا خاندان عیلام برمی­خوریم. غیر از نام عیلام که به شخصی بدین نام اطلاق شده، نام کدورلعومر نیز در سفر آفرینش، کتاب ژوبیلی­ها و کتاب جاشر ذکر شده است. این شاه عیلامی حاکم نیرومندی بود که بر مخالفان خود چیره شد و آنان را تحت فرمان خود در آورد. افزون بر نام عیلام، چه به‌عنوان شخصی به این نام و چه به‌عنوان سرزمین و واحد سیاسی مستقل، نام شوش و الیمایی نیز در کتاب مقدس و کتاب­های مردود ذکر شده است. در کل چنین به نظر می­رسد که عیلام و عیلامیان نقشی مهم در تاریخ اقوامی که نگارندۀ اسفار گوناگون کتاب مقدس بوده­اند، بازی کرده­اند. هرچند گاهی پیشگویی­هایی دربارۀ نابودی و هلاکت ایشان شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Elam and Elamites in the Bible

نویسندگان [English]

  • M Jahangirfar 1
  • F Goshtasb 2
چکیده [English]

The name “Elam” recurs in the Bible in various places. It is first mentioned as the name of one of Noa’s descendants, and after that we come across Elam or Elam’s house repeatedly. Beside Elam, which is a personal name, Kedorlaumer is also mentioned in Genesis, Jubilees and Jasher. This Elamite king was a powerful ruler who dominated his opponents and took them under his command. Besides the name Elam, either as a person or as a land or independent political entity, Susa and Elimaite are also mentioned in the Bible and the apocrypha. On the whole, it sees that Elam and the Elamites have played a very important role in the history of the people who wrote different books of the Bible, although there are also prophecies about their destruction and annihilation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Elam
  • Susa
  • the Bible
  • Apocrypha