کلیدواژه‌ها = عهدجدید
نقش روح‌القدس در تأسیس کلیسای متقدّم و برساخت هویت دینی مسیحی (بر اساس عهد جدید)

دوره 16، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 225-249

10.30495/jrs.2022.20793

سپیده وحیدنیا؛ ارسطو میرانی؛ یحیی صباغچی


عشق در عهدجدید

دوره 13، 2 (26 پاییز و زمستان 1398)، اسفند 1398، صفحه 173-194

ملیحه شیرخدائی؛ ابوالفضل محمودی؛ طاهره حاج ابراهیمی