کلیدواژه‌ها = قبالا
آفرینش و نجات از دیدگاه ابراهیم ابوالعافیه و اسحاق لوریا

دوره 16، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 211-224

10.30495/jrs.2022.20792

فاطمه مغفوری؛ محمدرضا عدلی؛ بخشعلی قنبری


انسان‌شناسی عرفانی در سنت یهودی با تأکید بر زُهر

دوره 13، 2 (26 پاییز و زمستان 1398)، اسفند 1398، صفحه 151-172

مژده شریعتمداری؛ طاهره حاج ابراهیمی؛ فاطمه لاجوردی


شخینا در قبالا

دوره 4، 2 (8پاییز وزمستان 1389)، مهر 1389، صفحه 63-81

بخشعلی قنبری؛ فاطمه مهدیه