کلیدواژه‌ها = مسیحیت
نقش روح‌القدس در تأسیس کلیسای متقدّم و برساخت هویت دینی مسیحی (بر اساس عهد جدید)

دوره 16، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 225-249

10.30495/jrs.2022.20793

سپیده وحیدنیا؛ ارسطو میرانی؛ یحیی صباغچی


تحلیل انتقادی مسیحیت‌پژوهی در منابع اسلامیِ ده قرن نخست هجری

دوره 15، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 1-28

10.30495/jrs.2022.19937

محمد آسائی؛ محمود واعظی؛ بهزاد حمیدیه


ایمان ابراهیمی در اسلام و مسیحیت

دوره 15، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 176-192

امین مرادی؛ محمود رضا اسفندیار؛ عبدالحسین لطیفی


ماهیت روح القدس از دیدگاه قرآن کریم و کتاب مقدس

دوره 14، 1 (27 بهار و تابستان 1399)، شهریور 1399، صفحه 61-82

جمشید سرمستانی؛ علیرضا ابراهیم؛ طاهره حاج ابراهیمی


تبلیغ دینی در مسیحیت: بررسی فعالیت‌های پاپ گِرِگوری

دوره 14، 1 (27 بهار و تابستان 1399)، شهریور 1399، صفحه 115-132

لیلا شیرمحمدی؛ محمدرضا عدلی


رنج قدسی و تحول اجتماعی در الهیات سیاسی یورگن مولتمان

دوره 12، 2 (24 پائیز و زمستان 1397)، مرداد 1397، صفحه 47-60

زهرا خشک جان


بررسی و تحلیل مبانی اعتقادی طریقت بکتاشیه

دوره 7، 1 (13 بهار تابستان 1392)، فروردین 1392، صفحه 129-152

محمد حسن رازنهان؛ محمد بیطرفان؛ تقی شیردل


تغییر دین تدریجی آگوستین به مسیحیت

دوره 6، 2 (12 پاییز وزمستان 1391)، مهر 1391، صفحه 39-58

مهدی حسن زاده؛ الهام موحدی


جان میلتون و اخلاق زناشویی مسیحی

دوره 5، 2 (10 پاییز وزمستان 1390)، مهر 1390، صفحه 157-181

ارسطو میرانی


مسیحیت در آثار متکلمان مسلمان* (تا قرن 6ه )

دوره 1، 2 (2 پاییزوزمستان1386)، آذر 1386، صفحه 127-165

داود داداش نژاد