کلیدواژه‌ها = معرفت‌شناسی
هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی و روش‌شناسی تعریف دین از نگاه توماس لوکمان

دوره 16، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 164-187

10.30495/jrs.2022.20790

سمانه فیضی؛ مهدی حسن زاده؛ بهزاد حمیدیه


تحلیل و ارائه نظام معرفت‌شناسی تائویی

دوره 13، 2 (26 پاییز و زمستان 1398)، اسفند 1398، صفحه 125-150

یاسمن سلمانی؛ عظیم حمزئیان؛ نوری‌السادات شاهنگیان