نویسنده = مریم السادات سیاهپوش
تجسم زنانۀ حکمت الهی در دین یهود و دین بودایی

دوره 15، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 130-148

مریم السادات سیاهپوش


جایگاه زن در تعالیم مکاتب گنوسی مسیحی: مباحث نظری و عملی

دوره 12، 2 (24 پائیز و زمستان 1397)، مرداد 1397، صفحه 85-108

مریم السادات سیاهپوش؛ لیلا هوشنگی؛ حجت الله جوانی