نویسنده = ولی عبدی
جایگاه مریم مجدلیه در آموزه‌های مسیحی یونانی قرون نخستین

دوره 16، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 144-163

10.30495/jrs.2022.20789

ولی عبدی؛ محمد ایلخانی؛ فاطمه لاجوردی


خداشناسی در لینگه پورانه

دوره 14، 1 (27 بهار و تابستان 1399)، شهریور 1399، صفحه 133-153

ولی عبدی؛ محسن شرفایی


نگاه ابوعیسی وراق به مسیحیت

دوره 12، 1 (23 بهار و تابستان 1397)، مرداد 1397، صفحه 121-145

ولی عبدی