نویسنده = بهزاد حمیدیه
هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی و روش‌شناسی تعریف دین از نگاه توماس لوکمان

دوره 16، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 164-187

10.30495/jrs.2022.20790

سمانه فیضی؛ مهدی حسن زاده؛ بهزاد حمیدیه


تحلیل انتقادی مسیحیت‌پژوهی در منابع اسلامیِ ده قرن نخست هجری

دوره 15، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 1-28

10.30495/jrs.2022.19937

محمد آسائی؛ محمود واعظی؛ بهزاد حمیدیه


مطالعۀ جنبش‌های نوپدید دینی در چشم‌انداز جهانی‌شدن با تأکید بر تجربۀ ژاپن

دوره 14، 1 (27 بهار و تابستان 1399)، شهریور 1399، صفحه 261-285

علی هوشمندخوی؛ بهزاد حمیدیه


نسبت مفهومی «معنویت» و «دین»

دوره 11، 2 (22 پائیز و زمستان 1396)، اسفند 1396، صفحه 79-106

بهزاد حمیدیه