این نشریه بر اساس مجوز شماره 270976/3 مورخ 1390/12/24 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حائز درجۀ علمی  شده است. این نشریه دارای ضریب تأثیر 0.071 (IF) و درجه کیفیت Q2 می باشد.

 


* دوره انتشار: دو فصلنامه

* نوع مقاله های قابل انتشار:  پژوهشی، ترویجی و مروری (لذا از نویسندگان محترم تقاضا دارد قبل از آپلود مقاله خود نوع آن را در بالای صفحه اول مقاله معین فرمایید.) 

* رتبه مجله: علمی -  پژوهشی دارای ایندکس ISC

* روش ارزیابی: دوسو ناشناس، دست کم دو داور

* استفاده از نرم افزار خاص مشابهت یاب برای مقالات : -

* درصد پذیرش مقالات در سال 98: 8%

* هزینه ارزیابی و ویراستاری و چاپ: دارد

* نحوه صدور گواهی پذیرش مقاله: الکترونیکی

* نوع گواهی پذیرش مقاله: تاریخ و  شماره انتشار ذکر می‌گردد

* میانگین زمان داوری و رسیدگی: حداقل دوماه

* زبان نشریه: فارسی همراه با چکیده انگلیسی

* وضعیت چاپ:  الکترونیکی

* نحوه ارتباط با دفتر مجله: از طریق بخش " تماس با ما "

* نوع دسترسی: رایگان (تمام متن)


براساس دستورالعمل اجرایی حمایت مالی نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی به شماره 10/62815 مورخ 1398/10/4 مقرر گردید در صورت تأیید اولیه توسط سردبیر؛ بابت ارسال هر مقاله جهت داوری مبلغ 1/500/000 ریال و پس از تأیید نهایی، مبلغ 3/500/000 ریال دیگر جهت چاپ مقاله از مولفان محترم دریافت گردد. (لازم به ذکر است در صورتی که مقاله از طرف داوران محترم مردود اعلام شود مبلغ 1/500/000 ریال اولیه قابل بازگشت به مولف نمی‌باشد).

*** توجه:  شناسۀ پرداخت 555531 می باشد. ***

شماره جاری: دوره 14، 2 (28 پاییزو زمستان 1399) - شماره پیاپی 28، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-284 

7. رویکرد اریگن به مسیح‌شناسی

صفحه 149-166

مریم طهماسبی حاجی‌وند؛ طاهره حاج ابراهیمی


9. تبدّل و تحوّل صفت «حرص» از دیدگاه آثار تعلیمی صوفیه تا سدۀ نهم هجری

صفحه 189-209

مجید فرحانی زاده؛ عباس محمدیان؛ احمد خواجه ایم؛ علی تسنیمی


10. قرائت آیین ارتدوکس از «فهم‌ناپذیری خدا»

صفحه 211-234

محمد مدبر چهاربرج؛ الیاس عارف زاده


ابر واژگان