اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 632
تعداد پذیرش 13
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 363
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 318

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 27
تعداد مقالات 205
تعداد مشاهده مقاله 185127
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 263566
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 53 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 92 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 143 روز
متوسط زمان داوری 33 روز
متوسط زمان پذیرش 258 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 87 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 83 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) روز
درصد پذیرش 2 %