جایگاه طور اعظم یا طامة الکبری در اندیشة سهروردی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموختة کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، رشته فلسفه و حکمت اسلامی، ساری، ایران

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران

چکیده

طامة الکبری به معنای واقعه‌ای است که عارف با عقل فعال که دهمین عقل از عقول مشایی و یا جبرییل در شریعت است، دیدار می‌کند. در واقع در مکتب سهروردی، که بر پایة فکر، ذکر و ریاضت می‌باشد، سالک با اجرای احکام و آداب طریقت و تبعیت از پیر هدایتگر، از طریق ریاضت‌های مادی و معنوی به تجربه‌ای عرفانی دست می‌یابد. در طی مسیر سلوک و کسب مقامات عرفانی، شخص سالک به مقام فنا نائل می‌شود. در این مقام او عقل فعال را رؤیت و مشاهده می‌نماید. عروج پیامبر اسلام به عنوان انسان کامل و کسی که به معراج رسید، می‌تواند گواهی باشد که دیگر انسان‌ها نیز می‌توانند همچون روح والای وی، جبرییل را ملاقات کنند و حتی از آن نیز گذر کرده و در ذات اقدس حق تعالی فانی شوند. این مقاله به بررسی چنین معنایی از طامة الکبری می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها