پرستشگاه‌های عیلامی بر اساس کتیبه‌های شیلهک-اینشوشینک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فرهنگ و زبان‌های باستانی، پژوهشگر گروه پژوهشی یادگار باستان، تهران، ایران

2 عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پژوهشگر گروه پژوهشی یادگار باستان، تهران، ایران

چکیده

با آنکه منابع دست‌اول در ارتباط با دین عیلام باستان بسیار اندک است، ولی می­توان از آثار معماری باقی­مانده و در نوشته­های عیلامی، و نیز نوشته­های بین ‌النهرینی دربارۀ عیلامیان، اطلاعات جالبی به دست آورد. یکی از بزرگ­ترین گروه نوشته­های برجای مانده، متعلق به شیلهک-اینشوشینک (1120-1150 پ.م.) از شاهان عیلامی میانه و سومین پادشاه سلسلۀ شوتروکی، است. این پادشاه در کتیبه­های خود به خدایان گوناگون و پرستشگاه­های متعدد اشاره می­کند. بیشترین پرستشگاه­های مذکور در کتیبه­های وی، توسط شاهان پیشین ساخته شده بودند و چون در حال تخریب بودند وی آنها را بازسازی کرده است. آنچه در این نوشتار بررسی می­شود، پرستشگاه­های عیلامی بر اساس کتیبه­های شیلهک-اینشوشینک است.

کلیدواژه‌ها