کتابشناسی آثار سعدالدین حمویی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات، رشته عرفان اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران

3 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه عرفان اسلامی، تهران، ایران

چکیده

نوشتار حاضر جستاری در زمینة کتابشناسی عارف نامدار سدة 7 ق، شیخ سعدالدین حمویی (587- 650ق) است که در چهار بخشِ کتاب‌ها و رساله‌ها، اجازه نامه‌ها، نسبت نامة خرقه‌ها و نامه‌ها تنظیم شده و مشتمل بر اطلاعاتی در زمینة زمان و مکان تألیف، موضوع آثار و گزارشی از تألیفات اوست. افزون بر 54 کتاب و رساله‌ای که از وی برجای مانده، این پژوهش به ذکر آثاری از نسخة خطی 726 کتابخانة ینی جامع می‌پردازد که حاوی 8 اثرِ بدون عنوان و منسوب به سعدالدین، و 12 اثر دیگر ازوست که تاکنون نشانی از آنها یافت نشده است. همچنین در بخش اجازه نامه‌ها، نسبت نامة خرقه‌ها و نامه‌ها، برخی اشتباهات در ارجاعات منابع رفع شده و اطلاعات جدیدی از محل دقیق نگهداری آنها ارائه گردیده و 6 مورد از نامه‌ها برای نخستین بار معرفی شده است.

کلیدواژه‌ها