خاستگاه اخلاق یهودی در عهد عتیق

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

اخلاق یهودی یکی از قدیمی ترین سنت های اخلاق دینی است که تأثیر زیادی بر مکاتب اخلاقی
بعد از خود داشته و از همی نرو توجه پژوهشگران این حوزه را به خود جلب کرده است. با
این حال، خاستگاه اولیه و اصلی اخلاق یهودیت، یعنی عهد عتیق با بی مهری و بی توجهی محققان و
اندیشمندان مواجه شده و دربارة این موضوع کم ترین آثار علمی پدید آمده است. هر چند که کتاب
مقدس یک اثر اخلاقی به حساب نمی آید و تعالیم اخلاقی بخش مستقل و مشخصی از آن را به
خود اختصاص نمی دهد ولی به هر حال با تحلیل گزاره های فقهی، موعظه ای و روایی آن می توان
تعالیم اخلاقی زیادی از آن استخراج کرد. در این نوشتار سعی شده است نمایی کلی از جلوه های
اخلاق عهد عتیق ویژگیها آسیب ها و تعالیم اخلاقی این کتاب به تصویر کشیده شود و بعضی از
آموزه های اخلاقی و تربیتی موجود در این کتاب و برخی تقسیمات ممکن در مورد پیام های اخلاقی
آن بازگو گردد.

کلیدواژه‌ها