آیین بودا و اخلاق سقط جنین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب

چکیده

جنین‌شناسی بودایی در دو هزار و پانصد سال پیش روشن کرده است که زندگی انسان در لحظه بسته شدن نطفه به صورت مستقل از مادر آغاز می‌شود و دستورهای اخلاقی بودا صراحتاً «گرفتن جان» را به هر شکل که باشد خطای بزرگی دانسته‌اند و کسی که به این عمل دست یازد دیگر پیرو بودا نخواهد بود. آموزگاران سنت‌های گوناگون بودایی هیچ‌گاه در خطا بودن سقط جنین تردید نکرده‌اند زیرا قاعده کلی اهیمسا (نیازردن جانداران) تکلیف همه را روشن کرده است. طبق آموزه بودایی گرفتن جان جنین علاوه بر کیفر این جهانی، مجازات کیهانی (قانون کرمه) را نیز به دنبال خواهد داشت. برای همین بوداییان سنتی چندان به این مسئله به صورت مستقل نپرداخته‌اند. اما عده‌یی بودایی غربی کوشیده‌اند با تکیه بر برخی داده‌های دانش جنین‌شناسی جدید میزان مجازات سقط جنین را در مراحل مختلف جنین متفاوت نشان دهند و عامل این تفاوت را در سن جنین و نیت قاتل و میزان رنج فیزیکی جنین دانسته‌اند. واپسین سخن آن که بودا، به خلاف فمنیست‌های معاصر، جنین را شخص می‌دانست. 

کلیدواژه‌ها