عیلام و عیلامیان در کتاب مقدس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فرهنگ و زبان‌های باستانی، تهران، ایران

2 عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

چکیده

در کتاب مقدس که مجموع «عهد عتیق» و «عهد جدید» است، نام عیلام، یکی از حکومت­های باستانی ایران، بارها ذکر شده است. در این کتاب، نخستین بار نام عیلام به‌عنوان یکی از نوادگان نوح آمده است. پس از آن بارها به شخصیتی به نام عیلام و یا خاندان عیلام برمی­خوریم. غیر از نام عیلام که به شخصی بدین نام اطلاق شده، نام کدورلعومر نیز در سفر آفرینش، کتاب ژوبیلی­ها و کتاب جاشر ذکر شده است. این شاه عیلامی حاکم نیرومندی بود که بر مخالفان خود چیره شد و آنان را تحت فرمان خود در آورد. افزون بر نام عیلام، چه به‌عنوان شخصی به این نام و چه به‌عنوان سرزمین و واحد سیاسی مستقل، نام شوش و الیمایی نیز در کتاب مقدس و کتاب­های مردود ذکر شده است. در کل چنین به نظر می­رسد که عیلام و عیلامیان نقشی مهم در تاریخ اقوامی که نگارندۀ اسفار گوناگون کتاب مقدس بوده­اند، بازی کرده­اند. هرچند گاهی پیشگویی­هایی دربارۀ نابودی و هلاکت ایشان شده است.

کلیدواژه‌ها