موضوعات = مسیحیت
تعداد مقالات: 4
1. وارستگی و رنج در الاهیات سلبی- تمثیلی یوحنای صلیبی

دوره 12، 1 (23 بهار و تابستان 1397)، بهار و تابستان 1397، صفحه 73-98

مسعود صادقی؛ ربابه آبداری


2. نگاه ابوعیسی وراق به مسیحیت

دوره 12، 1 (23 بهار و تابستان 1397)، بهار و تابستان 1397، صفحه 121-145

ولی عبدی


3. درآمدی بر الاهیات اجتماعی کاتولیک در دورة مدرن

دوره 12، 1 (23 بهار و تابستان 1397)، بهار و تابستان 1397، صفحه 148-170

اسماعیل علی‌خانی


4. جایگاه زن در تعالیم مکاتب گنوسی مسیحی: مباحث نظری و عملی

دوره 12، 2 (24 پائیز و زمستان 1397)، بهار و تابستان 1397، صفحه 85-108

مریم السادات سیاهپوش؛ لیلا هوشنگی؛ حجت الله جوانی