کلیدواژه‌ها = تفاسیر فمینیستی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه تطبیقی تفسیر فیلیس تریبل و میکه بل از داستان سقوط

دوره 13، 1 (25 بهار و تابستان 1398)، بهار و تابستان 1398، صفحه 243-264

روح اله مهدوی حاجی؛ مهدی لک زایی