کلیدواژه‌ها = دوگانگی روح و ماده
تعداد مقالات: 1
1. رویکردهای متفاوت به بدن در دین هندویی

دوره 13، 1 (25 بهار و تابستان 1398)، بهار و تابستان 1398، صفحه 175-194

فیاض قرائی؛ زهرا میقانی