کلیدواژه‌ها = تروور
تعداد مقالات: 1
1. تروبادورها و تحول اندیشه عشق در قرون وسطی

دوره 13، 1 (25 بهار و تابستان 1398)، بهار و تابستان 1398، صفحه 25-42

مهدیه امین زاده گوهری؛ شهرام پازوکی