کلیدواژه‌ها = کتاب مقدس
تعداد مقالات: 3
1. مقایسه تطبیقی تفسیر فیلیس تریبل و میکه بل از داستان سقوط

دوره 13، 1 (25 بهار و تابستان 1398)، بهار و تابستان 1398، صفحه 243-264

روح اله مهدوی حاجی؛ مهدی لک زایی


2. عیلام و عیلامیان در کتاب مقدس

دوره 10، 2 (20 پاییز و زمستان 1395)، پاییز و زمستان 1396، صفحه 27-60

میلاد جهانگیرفر؛ فرزانه گشتاسب


3. تحولات مفهومی ملکوت خدا در کتاب مقدس

دوره 8، 2 (16 پاییز و زمستان 1393)، بهار و تابستان 1394، صفحه 33-52

حسین حیدری؛ محمد آقاجانی