کلیدواژه‌ها = کتاب مقدس عادل شمردگی
تعداد مقالات: 1
1. مفهوم ایمان از دیدگاه محمد غزالی و مارتین لوتر

دوره 5، 2 (10 پاییز وزمستان 1390)، پاییز و زمستان 1390، صفحه 75-101

احسان شکوری نژاد؛ قربان علمی