کلیدواژه‌ها = ایمان
تعداد مقالات: 2
1. کارکردهای سه‌گانة دل در نظر پاسکال و ارتباط آن‌ها با سرشت انسان

دوره 13، 1 (25 بهار و تابستان 1398)، بهار و تابستان 1398، صفحه 133-148

مهناز علیرضائیان؛ حسن احمدی زاده


2. مفهوم ایمان از دیدگاه محمد غزالی و مارتین لوتر

دوره 5، 2 (10 پاییز وزمستان 1390)، پاییز و زمستان 1390، صفحه 75-101

احسان شکوری نژاد؛ قربان علمی