نویسنده = حسن احمدی زاده
تعداد مقالات: 1
1. کارکردهای سه‌گانة دل در نظر پاسکال و ارتباط آن‌ها با سرشت انسان

دوره 13، 1 (25 بهار و تابستان 1398)، بهار و تابستان 1398، صفحه 133-148

مهناز علیرضائیان؛ حسن احمدی زاده