نویسنده = مسعود شاورانی
تعداد مقالات: 1
1. مروری بر آموزۀ «خلیفة اللّه» در اسلام

دوره 13، 1 (25 بهار و تابستان 1398)، بهار و تابستان 1398، صفحه 95-132

مسعود شاورانی