پژوهشگر گرامی

  براساس مصوبه مورخ 1396/7/10 هشتادمین جلسه هیأت رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات مقرر گردید از تاریخ 1396/8/1 در صورت تأیید اولیه توسط سردبیر؛ بابت ارسال هر مقاله جهت داوری مبلغ 1/000/000 ریال و پس از تأیید نهایی، مبلغ 2/000/000 ریال دیگر جهت چاپ مقاله از مولفان محترم دریافت گردد. (لازم به ذکر است در صورتی که مقاله از طرف داوران محترم مردود اعلام شود مبلغ 1/000/000 ریال اولیه قابل بازگشت به مولف نمی‌باشد).

 

 

 

شماره جاری: دوره 12، 2 (24 پائیز و زمستان 1397) - شماره پیاپی 24، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-200 

2. بررسی دیدگاه تسدال در مقایسۀ تطبیقی مفهوم قرآنی میزان با دین مصر باستان

صفحه 15-46

محمدصادق حیدری؛ سید علی اکبر ربیع نتاج؛ حبیب الله حلیمی جلودار


5. جایگاه زن در تعالیم مکاتب گنوسی مسیحی: مباحث نظری و عملی

صفحه 85-108

مریم السادات سیاهپوش؛ لیلا هوشنگی؛ حجت الله جوانی


7. آشر گینزبرگ: بانی صهیونیسم فرهنگی

صفحه 141-162

بهاره ضمیری جیرسرایی؛ نوری سادات شاهنگیان


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر مدیر مسئول مدیر داخلی
شاپا چاپی
2008-0476